16 listopada w opactwie Benedyktynów odbyło się spotkanie komitetu, który będzie patronował zbliżającym się obchodom Millenium Tyńca.

Wprawdzie najstarszy klasztor w Polsce będzie obchodził swoje tysiąclecie dopiero za 27 lat, w 2044 roku, więc perspektywa może wydawać się bardzo odległa, ale taki wyjątkowy jubileusz wymaga przemyślanej, długofalowej strategii. Tyniec to przecież nie tylko perła dziedzictwa kultury i obiekt turystyczny, ale także czynny klasztor, w którym żyje wspólnota mnichów, więc pogodzenie tych funkcji stanowi wyzwanie.

W perspektywie najbliższych trzech lat przed klasztorem stoi ważne zadanie udostępnienie najstarszych, romańskich reliktów romańskich zwiedzającym poprzez utworzenie pierwszego w Polsce Muzeum Historii Benedyktynów. W obliczu zbliżającego się millenium szczególne znaczenie ma przypomnienie początków opactwa tak ściśle związanych z początkami państwa polskiego.

Ze względu na skalę i rangę planowanych działań, benedyktyni zaprosili do współpracy specjalistów i autorytety z różnych dziedzin, którzy swą radą i doświadczenie wesprą realizowanie przez opactwo projekty.

Udział w pracach Komitetu Honorowego potwierdzili:

Dr hab. Andrzej Betlej – dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

Ks. dr hab. Michał Drożdż – dyrektor Wydziału Dziennikarstwa UPJPII

Dr n. med. Grzegorz Goryszewski – chirurg, kardiolog

Dr Józef Grabski – historyk sztuki, dyrektor IRSA

Bp Michał Janocha – biskup pomocniczy diecezji warszawskiej

Maciej Jaworski – menadżer projektu Grupa Azoty Police/ opactwo tynieckie

Marek Kamiński – podróżnik

Leon Knabit OSB – mnich tyniecki

Bogusław Kośmider – przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Andrzej Kulig – wiceprezydent Miasta Krakowa

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – rektor UJ

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg – Instytut Historii UJ

Prof. dr hab. Jacek Purchla – dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury

Bp Grzegorz Ryś – biskup pomocniczy diecezji krakowskiej

Marta Sztwiertnia –Fundacja Chronić Dobro przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu

Ks. prof. dr hab. Jacek Urban – dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII

Dr hab. Marek Walczak – dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak – rektor UPJPII

 

W realizacji planów będą także pomagać:

architekt Marek Rytych, który jest autorem koncepcji rozbudowy tynieckiego muzeum

Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii, specjalista od pozyskiwania funduszy

Krzysztof Dadej, prezes Zarządu KPPM Doradztwo Sp.z o.o.