Zarys tematu:

„O wartości milczenia.”

„Życie i śmierć są w mocy języka (Prz 18,21)”. Mówić czy milczeć? A jeżeli mówić, to jak i kiedy? Cisza wydobywa to, co znajduje się w środku człowieka, pozwala temu przemówić. To cenne doświadczenie. Dzień skupienia stwarza przestrzeń do ciszy, bycia sam na sam ze sobą i z Bogiem. To okazja do doświadczenia wartości milczenia.

 

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————

o. Brunon Koniecko OSB − benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim jest podprzeorem, sekretarzem kapituły, wychowawcą. Autor książki o medytacji chrześcijańskiej Medytować to

——————————————————————————————————————————————

Termin:

  • 14.03.2020

Rozpoczęcie:  godz. 09.00  Zakończenie: godz. 17.30

Koszt udziału

dobrowolna ofiara

Możliwość wykupienia obiadu w cenie 28 zł.

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00