Zarys tematu:

Są mądre, wykształcone, niezależne, samodzielne i dobrze zorganizowane. W pracy zajmują odpowiedzialne stanowiska. Ich widoczne sukcesy wzbudzają zazdrość  koleżanek i kolegów. Czy są szczęśliwe? Nie, ponieważ  żyją jako tzw. „singielki”.

Jak mogą to zmienić? Dwudniowe warsztaty psychologiczno-duchowe pomogą wyprostować skomplikowane ścieżki życia  i podpowiedzą jak zbudować trwały i szczęśliwy związek małżeński.

Warsztaty zorganizowane w tynieckim klasztorze dają też możliwość wyciszenia się , skupienia  i modlitwy.

Uczestniczki będą miały też okazję do indywidualnych konsultacji z psychologiem a także do spowiedzi lub rozmowy duchowej z kapłanem.

 

Zakres tematyczny warsztatów

1. Pryncypia i wartości, które porządkują nasze życie i pomagają w zbudowaniu trwałego związku uczuciowego.

2. Identyfikacja przyczyn duchowych, psychologicznych i ogólno-życiowych bycia singlem. Powołanie do życia w małżeństwie, czy w samotności.

3. Stereotypy a model upragnionej żony, czyli co tak naprawdę ma znaczenie dla mężczyzny przy  wyborze partnerki życiowej.

4. Odkłamanie zafałszowanych faktów, nastawień  i uczuć. Ujawnienie indywidualnych psychologicznych i duchowych  blokad, utrudniających wejście w szczęśliwą relację miłosną.

5. Gdzie i jak znaleźć tego jedynego i właściwego?

6. „Dlaczego mnie podrywają, a żenią się z innymi?”, czyli: co przyciąga prawdziwą miłość, a co ją odpycha?

7. Problemy wynikające z zaburzonej samooceny. Przyczyny i konsekwencje niskiej samooceny.

8. Droga odbudowy własnej wartości.

9. „Klucz miłości”, który otwiera ludzkie serca. Przemodelowanie funkcjonalne relacji: ja – reszta świata, oraz relacji: ja – wybrany mężczyzna.

 

Adresaci:

Warsztaty przeznaczone są wyłącznie dla kobiet. Zapraszamy panie, które mają już dość życia w pojedynkę i chciałyby ten stan zmienić.

 

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

Monika Leśnikowska – Marciniak

– jest właścicielem firmy HR Polska. Prowadzi w Warszawie własny gabinet psychologiczny. Studia psychologiczne ukończyła w 1991 r. na ATK w Warszawie, specjalizując się w  psychologii osobowości.  Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie negocjacji i mediacji oraz studium teologiczno-filozoficzne. Wiele lat pracowała w instytucjach państwowych oraz  korporacjach; jej ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe obejmuje  diagnozę psychologiczną, terapię oraz interwencję kryzysową. Wykonuje badania psychologiczne potrzebne do różnych instytucji i zajmuje się psychologią sądową. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów psychologicznych zamieszczanych regularnie w Wydawnictwie WoltersKluwer Polska, kierowanych do kadry zarządczej, menedżerów i prawników. Swoją praktykę psychologiczną opiera na wartościach ewangelicznych, odrzuca zaś te formy terapii, które sprzeciwiają się wierze w Jezusa Chrystusa. Współpracuje z duchownymi w zakresie problematyki zagrożeń duchowych.

——————————————————————————————————————————————

Hanna Fiszer-Szych

– doświadczony trener, menedżer i psychologiczny interwent kryzysowy. Po kilkunastu latach praktycznej kariery zawodowej w biznesie, od 10 lat prowadzi szkolenia i doradztwo biznesowe. Właściciel Centrum Doradczo-Szkoleniowego ARKOM, przekształconego w ARCOM-EXPRESS Sp. z o.o.  Z wykształcenia magister filolog (1986). Ukończone kierunki podyplomowe to: „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2001);„Retoryka” na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2004); „Kryzysy psychologiczne”, w Instytucie Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2007); oraz „Menedżer Jakości” na Akademii Górniczo-Hutniczej  w Krakowie (2009).

Specjalizuje się w szkoleniach  dla kadry menedżerskiej z zagadnień związanych  z kierowaniem ludźmi, rozwojem i przekształcaniem organizacji oraz komunikacją międzyludzką. Prowadzi także warsztaty doskonalące dla asystentek, sekretarek i recepcjonistek oraz szkolenia rozwijające osobowość i umiejętności interpersonalne.

——————————————————————————————————————————————

O. Włodzimierz Zatorski OSB

– urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru, od roku 2002 prefekt oblatów świeckich przy opactwie.  Autor książek o tematyce duchowej, między innymi: PrzebaczenieOtworzyć serceDar sumieniaMilczeć, aby usłyszećDroga człowiekaOsiem duchów złaPo owocach poznacie. Od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 przebywał w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Od 2010 do 2013 był mistrzem nowicjatu w Tyńcu.  Od 2013 roku pełni funkcję podprzeora.

——————————————————————————————————————————————

Terminy

  • 21 – 23 czerwca 2013
  • 13 – 15 września 2013

Rozpoczęcie: piątek godz. 18.00    Zakończenie:  niedziela, godz. 14.00

Koszt udziału:

500 zł brutto + opłata za pobyt 

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com

Tags