Prowadzący:

————————————————————————————————–

SONY DSCJacek Olszewski – certyfikowany trener i coach biznesowy, mediator, interwent kryzysowy, magister biologii (UMK Toruń). Od 10 lat specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów, zaawansowanych negocjacjach biznesowych, rozwoju umiejętności menadżerskich, mediacjach rodzinnych i biznesowych oraz coachingu. Członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej (SWPS w Warszawie). Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach polskich i międzynarodowych. Prowadził zajęcia dla firm z różnych branż oraz SWPS we Wrocławiu i WWSE w Warszawie. Twórca i właściciel „Dialogu w kryzysie”.

————————————————————————————————-

Termin:

  • 23–25.03.2015

Rozpoczęcie: godz. 8.30  Zakończenie: godz. 16.00

Zarys tematu

Zazwyczaj spotkania zespołów organizowane są w konkretnych celach. Menadżerowie mają konkretne problemy do rozwiązania i ważne tematy do omówienia. Jednakże czasami muszą mierzyć się z takimi postawami swoich podwładnych, które budzą irytację. Zachowania destabilizujące konstruktywną pracę grupy, na przykład: bierność i milczenie, narzekanie, zajmowanie się sprawami nienależącymi do istoty projektu, rozmowy w podgrupach, brak uwagi, komentarze, itd. Niejednokrotnie menadżerowie odbierają te zachowania osobiście i mogą mieć negatywne wyobrażenia o sobie czy zespole. A stąd już krótka droga do podejmowania nieadekwatnych sposobów reagowania, jak na przykład: ocenianie, konfrontacja, polemika, przekrzykiwanie, uciszanie, odpytywanie, itd. W takich sytuacjach temat przewodni spotkania odchodzi na drugi plan, albo nie udaje się w ogóle wypracować konstruktywnych rozwiązań.

Jak więc zostać liderem zespołu i konstruktywnie prowadzić spotkania? Warto zapoznać się z procesami, którym podlega grupa, przetrenować skuteczne metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach podczas pracy z zespołem i nabrać dystansu do zachowań podwładnych. To właśnie oferuje nasz warsztat.

Warsztat stwarza unikatową okazję połączenia treningu umiejętności menadżerskich z możliwością odpoczynku i relaksacji w murach klasztoru.

Adresaci

Warsztat skierowany jest do menadżerów każdego szczebla oraz właścicieli małych i średnich firm — zarówno wierzących, jak i ateistów — którzy, na przykład:

  • chcą doskonalić swoje umiejętności jako lidera zespołu;
  • szukają pomysłów na zwiększenie efektywności spotkań zespołu;
  • chcą zrozumieć prawa psychologii rządzące zespołem i posiąść wiedzę o ich praktycznym i etycznym zastosowaniu;
  • chcą nauczyć się, jak zdopingować bierny zespół do kreatywnego działania;
  • szukają pomysłów, jak konstruktywnie wykorzystać energię nadaktywnego zespołu;
  • chcą nauczyć się radzenia sobie z zespołem, który narzeka i nie bierze odpowiedzialności za swoje działania;
  • chcą konstruktywnie wykorzystać skierowany na siebie bezpośredni atak zespołu;
  • chcą zainspirować swoją pracę z zespołem regułą św. Benedykta, która jest od 1500 lat podstawą zarządzania wielu klasztorów na świecie;
  • chcą „złapać oddech” i skorzystać z możliwości odpoczynku w murach klasztoru.

 

W ramach warsztatu — na życzenie uczestników — mogą być również poruszone problemy menadżerów, którzy zostali wybrani z aktualnie zarządzanego przez siebie zespołu.

 

Całkowity koszt udziału:

1950,00 zł + opłata za pobyt

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@jg.benedyktyni.com