Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

O.Włodzimierz Zatorski [800x600]O. Włodzimierz Zatorski OSB

 urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru, od roku 2002 prefekt oblatów świeckich przy opactwie.  Autor książek o tematyce duchowej, między innymi: PrzebaczenieOtworzyć serceDar sumieniaMilczeć, aby usłyszećDroga człowiekaOsiem duchów złaPo owocach poznacie. Od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 spędził w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Od 2010 do 2013 był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. Od 2013 pełni funkcję podprzeora.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 22–24.09.2014 – Misja lidera − szansa na rozwój
  • 26–28.06.2015 – Życie osobiste a życie zawodowe

Rozpoczęcie: godz. 17.00, zakończenie: godz. 14.00

Motto:

Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony!

Zarys tematu:

Dzisiejszemu światu, zmagającemu się z różnorakimi problemami, najbardziej potrzeba autentycznie świętych przywódców. Świętych — to znaczy nie tylko moralnie uczciwych i miłosiernych względem innych, ale przede wszystkim takich, którzy osobiście osiągają głębię poznania duchowego i żyją w pełni. Do tego nie wystarcza sama fachowość, potrzebna jest prawdziwa tożsamość, zakorzeniona w sercu, która owocuje uczciwością i odpowiedzialnością w życiu.

Zazwyczaj kiedy się omawia zarządzanie w perspektywie nauki Kościoła, akcentuje się etyczny wymiar i odpowiedzialność z tego wyrastającą. Warsztaty w tym cyklu starają się wskazać na wymiar duchowy, tj. na szanse na duchowy rozwój, jakie daje pozycja lidera oraz zagrożenia, jakie z tym stanowiskiem się wiążą. Przy czym duchowość rozumiana jest tutaj jako to wszystko, co prowadzi do pełni życia. Bycie liderem jest rozumiane jako droga do własnego rozwoju w wymiarze duchowym.

 

Adresaci:

Osoby zarządzające firmami, liderzy wspólnot lokalnych oraz samorządowych, organizacji non-profit, menedżerowie, a także liderzy wspólnot chrześcijańskich.

 


Misja lidera − szansa na rozwój

Program

22.09. Poniedziałek:

17.00  MSZA ŚWIĘTA z homilią w kaplicy

18.00  – Spotkanie organizacyjne, w Oratorium

18.30  – Kolacja

19.00 – Nieszpory w kościele

20.15  – Kompleta

20.45  – Spotkanie 1: Człowiek – lider dla całego stworzenia, w Oratorium

23.09. Wtorek:

5.30  – Wstawanie

6.00  – Jutrznia i Msza św. w kościele

7.30  – Śniadanie

8.30  – Spotkanie 2: Życie we wspólnocie i dla wspólnoty, w Oratorium

9.30  – Czas na osobiste ćwiczenia, refleksje i medytacje

11.00  – Spotkania w grupach

12.00  – Podsumowanie wymiana, w Oratorium

12.50  – Modlitwa w ciągu dnia

13.00  – Obiad

15.00  – Godzina czytań w kościele

16.00  – Spotkanie 3: Prywata i dobro wspólne, w Oratorium

17.00 – Spotkanie w grupach          

18.00 – Podsumowanie, w Oratorium

18.30  – Kolacja

19.00  – Nieszpory

19.30  – Lectio divina Mt 21,33−46, w Oratorium

20.15  – Kompleta

24.09. Środa:

5.30  – Wstawanie

6.00  – Jutrznia i Msza św. w kościele

7.30  – Śniadanie

8.30  – Spotkanie 4: Misja i sens życia, w Oratorium

9.30  – Czas na osobiste ćwiczenia, refleksje i medytacje/praca

11.00  – Spotkania w grupach

12.00  – Podsumowanie wymiana, w Oratorium

12.50  – Modlitwa w ciągu dnia

13.00  – Obiad

 

Koszt udziału:

250,00 zł + opłata za pobyt

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

9:00 – 17:00