Zarys tematu:

Benedyktyński program zarządzania powstał dzięki przekonaniu, że pomimo upływu 15 wieków od jej napisania, Reguła św. Benedykta zachowała swoją aktualność oraz siłę duchową i intelektualną, a więc może być nadal inspiracją nie tylko dla mnichów, ale także dla osób świeckich, zarówno w przestrzeni życia osobistego, jak i w kontekście zarządzania organizacją.

Program jest propozycją dla liderów, czyli osób odpowiedzialnych nie tylko za swoje życie, ale także w jakiejś mierze za życie i działania innych.

Program składa się z dwóch uzupełniających się sesji warsztatowych, które koncentrując się na różnych aspektach aktywności lidera stanowią całość, jednak uczestnictwo tylko w jednej z nich może być także owocne.

Myśląc o roli przywódcy, wychodzimy od założenia, że nie będzie dobrym przywódcą ktoś, kto nie potrafi zarządzać własnym życiem. Pierwsza sesja warsztatowa (Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę św. Benedykta) skupia się więc na tym osobistym aspekcie przywództwa, w szczególności będąc pomocą i stwarzając warunki dla znajdowania życiowej równowagi pomiędzy różnymi obszarami zaangażowania oraz dla refleksji na temat celu, sensu, wartości i priorytetów. Reguła daje także praktyczne podpowiedzi pod tym kątem, które może wykorzystać również bardzo aktywna osoba żyjąca w świecie.

Druga część warsztatów (Warsztaty zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę św. Benedykta) skupia się na poszukiwaniu optymalnego modelu przywództwa, którego reprezentantem w Regule jest opat. Okazuje się, że Benedykt nie tylko był prekursorem wielu współczesnych pomysłów na przywództwo, takich jak przywództwo służebne („servant leadership”), czy też przywództwo sytuacyjne („situational leadership”), ale także stworzył organizację, w której zarządza się aktywnie jakością oraz wiedzą. Warsztaty stanowią więc praktyczne studium tych pierwotnych pomysłów Benedykta, w kontekście współczesnej wiedzy na temat zarządzania i przywództwa.

Tak jak niektórzy filozofowie twierdzą, że nowożytna i współczesna filozofia to tylko przypiski do Platona, tak można skutecznie bronić tezy, że współczesne pomysły na zarządzanie i przywództwo to tylko przypiski do św. Benedykta. Żyjąc w kręgu zachodniej cywilizacji, możemy odnotować smutny i symptomatyczny fakt, że nie znamy tego dorobku i nie potrafimy z niego korzystać.

Program warsztatów: 

Paradygmat współczesnego zarządzania a model zarządzania benedyktyńską organizacją

Organizacja jako wspólnota celów i wartości

Zasady (normy) benedyktyńskiej organizacji

Powołanie do zarządzania?

Działanie z wizją celu

Znaczenie relacji z innymi

Zarządzanie i przywództwo w benedyktyńskiej organizacji

Zarządzanie: wiedzą, jakością, elastyczność organizacyjna

Przywództwo opata – w poszukiwaniu modelu idealnego

Motywowanie

Delegowanie odpowiedzialności

Podejmowanie decyzji w sprawach wspólnych

Adresaci:

  • osoby zarządzające firmami oraz organizacjami nienastawionymi na zysk
  • menedżerowie
  • liderzy wspólnot chrześcijańskich.

——————————————————————————————————————————————

dr Ryszard Kołodziej

– konsultant z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, przez kilkanaście lat także wykładowca zarządzanie na prywatnych uczelniach biznesowych.  Posiada doktorat z fizyki, tytuł MBA, a także międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami. Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach branży informatycznej, medycznej i konsultingowej. Od 1999 r. prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla firm i organizacji non-profit. Współzałożyciel i w latach 1996–2000 członek zarządu oraz prezes Stowarzyszenia LIST. Od wielu lat kieruje Oddziałem Krakowskim międzynarodowego Stowarzyszenia Project Management Institute. Prowadzi od prawie dekady warsztaty poświęcone tematyce zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta oraz jest autorem publikacji na ten temat. Oblat tyniecki.

——————————————————————————————————————————————

 

Terminy:

  • 19–21.03.2020 przeniesione na 18-20.06.2020

Rozpoczęcie: czwartek, godz. 17.30  Zakończenie: sobota, godz. 17.00

Koszt udziału:

400,00 zł + opłata za pobyt

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00