„Benedyktyńskie Standardy Zarządzania – Duchowość i Oprogramowanie”

– to nowatorska i kompleksowa próba odpowiedzi na ważne dla wszystkich pytanie: jak pracować, by być szczęśliwym, zarazem zwiększając efektywność podejmowanych działań. Są to Warsztaty z zarządzania jakością pracy.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

O. Opat Bernard Sawicki OSB –studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (teoria muzyki i fortepian) oraz w Papieskiej Akademii Teologicznej i Instytucie Monastycznym Sant’ Anselmo (teologia). Od roku 1994 profes opactwa tynieckiego, gdzie pomagał w duszpasterstwie i w Domu Gości, jak też troszczy się o śpiew, a od roku 2005 r. jest opatem.

——————————————————————————————————————————————Twórcy systemu SmartManager:

Piotr Esse – (zarządzanie, informatyka) jest specjalistą od zarządzania i jednocześnie miłośnikiem oraz najwyższej klasy specjalistą od najnowocześniejszych technologii informatycznych.

——————————————————————————————————————————————

Dr Tomasz Buchholtz – (filozofia, socjologia, zarządzanie) zajmuje się doradztwem biznesowym od 20 lat i ma na swoim koncie wiele pionierskich rozwiązań.

——————————————————————————————————————————————

Terminy

  • 19-21.10.2012

Rozpoczęcie: godz. 17.00  Zakończenie: godz. 14.00

 

Adresaci

Warsztaty są przeznaczone dla poszukujących porządku i harmonii w pracy. Ale przede wszystkim dla tych, których rolą, zadaniem, obowiązkiem (wobec innych, ale też wobec siebie) jest wprowadzanie porządku do pracy. Są zatem przeznaczone dla właścicieli firm i dla osób zarządzających, bo to oni tworzą i kształtują środowisko pracy dla innych, a więc ponoszą główną odpowiedzialność za to, czy praca jest destrukcyjnym duchowo chaosem (przekleństwem – również dla nich) czy godnym człowieka działaniem (błogosławieństwem). Na nich też spoczywa główna odpowiedzialność za związane z pracą szczęście bądź jego brak u zatrudnionych ludzi, współpracowników (nie mówiąc o szczęściu ich samych) i za efekty ekonomiczne.
W Warsztatach powinny wziąć udział osoby zarządzające i organizujące prace innych i za tę organizację odpowiedzialne, i które poszukują niestandardowych (choć sprawdzonych) i nowoczesnych (choć popartych dużym doświadczeniem) oraz twórczych i praktycznych metod i sposobów zarządzania. Im wyższe stanowisko i związana z nim odpowiedzialność tym większy ciężar i zmęczenie. Tym bardziej uzasadniony może być udział w tych warsztatach.
Warsztaty skierowane są do osób działających, tj. takich, które są zainteresowane praktycznymi narzędziami, a nie teoretycznymi wykładami. Osoby, które chcą rozwiązywać konkretne problemy wynikające z ich pracy.

Zarys tematu

Pragnienie szczęścia jest największym pragnieniem człowieka (a Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi). Tymczasem (prawie) całe życie zabiera praca (w trudzie i w pocie oblicza po wszystkie dni Rdz 3, 19). Stąd jednym z najważniejszych marzeń, pragnień życiowych, jest znaleźć, mieć, wykonywać, „ciekawą, satysfakcjonującą pracę”*. Warsztaty mają zaproponować, pokazać, wyjątkowy sposób dążenia do tego celu: metodę zarządzania jakością pracy, którą tworzy sprawdzona od wieków Reguła św. Benedykta i wspierająca ją najnowocześniejsza technologia – program do zarządzania procesami i obiegiem dokumentów SmartManager. Metoda łącząca porządek ducha z porządkiem działań.
 *)Taki jest wniosek ze wszystkich badań, nie tylko w Polsce. „Satysfakcja z pracy” jest podstawowym i głównym kryterium jej wyboru i oceny, pieniądze, wynagrodzenie, zawsze są wskazywane na jednym z dalszych miejsc (!)

Idealna praca – właśnie dlatego, że jest ludzką koniecznością – powinna być zarówno źródłem satysfakcji, szczęścia, jak i przynosić efekty ekonomiczne. Praca która nie daje szczęścia nie przynosi też oczekiwanych rezultatów materialnych. Warsztaty mają zaprezentować osobom zarządzającym takie narzędzia, które poprzez zapanowanie nad czasem, umożliwią wykorzystywanie odpowiedniej wiedzy i skuteczną kontrolę by przez budowanie porządku i harmonii praca stała się dobrem – drogą do szczęścia. Zarządzanie jakością pracy jest jedną z podstawowych umiejętności menadżerskich.

Dobra praca, dająca poczucie sensu i szczęścia wynika z trzech podstawowych warunków: a) musi być wykonywana w uporządkowanym środowisku (kwestia sprawiedliwych i dobrych zasad – reguły);
b) musi być wykonywana z uporządkowanymi ludźmi – osobami – współpracownikami (kwestia wzajemnego szacunku – miłość bliźniego – wynikającego z osobistego przyjęcia dobrych reguł)
c) musi być prowadzona w racjonalny sposób (kierowana odpowiednimi metodami, narzędziami).
W sferze życia podporządkowanego rozwojowi duchowemu pomocą jest stosowanie Reguły, w sferze codziennej, potocznej aktywności potrzebne są dodatkowe pomoce ułatwiające praktykowanie zapisanego w niej porządku.

Benedyktyni im bardziej byli wierni swojej Regule, tym bardziej (i nieoczekiwanie) stawali w awangardzie działań społecznych, kulturalnych i gospodarczych. To ośmiela do prezentacji systemu SmartManager właśnie w kontekście benedyktyńskim. Właściwy ethos i troska o człowieka to cechy, ale i skupienie – jak i asceza – to cechy, które leżą gdzieś u podstaw proponowanego systemu. Łączy się w nim teoria z praktyką – co też jest ważnym aspektem mniszego życia.

Cel

Warsztaty mają pokazać metodę i narzędzie budowania jakości pracy. Będą praktycznymi ćwiczeniami, treningiem ze skutecznego zarządzania jakością pracy poprzez budowanie, porządkowanie i harmonizowanie przykładowych, rzeczywistych zadań i procesów (wraz z zarządzeniem wykonawcami i regulowaniem obiegu dokumentów). Dotyczyć będą problemów, z jakimi zmagają się uczestnicy w swojej pracy, przypadków proponowanych przez uczestników. Kolejne przykłady będą opracowywane i organizowane sprawdzonymi przez wieki metodami i zasadami (Reguła św. Benedykta) wspartymi nowoczesnym oprzyrządowaniem (program SmartManager).

 

SmartManager

SmartManager jest narzędziem codziennej pracy dla właścicieli, menadżerów, pracowników w średnich i dużych firmach, korporacjach lub w wybranych jednostkach organizacyjnych. Celem i efektem jego instalacji jest wiedza  o wszystkich aspektach funkcjonowania, kontrola procesów, pracowników, kosztów, obiegu dokumentów (właściciele, managerowie), harmonizacja środowiska pracy, delegacja uprawnień, egzekwowanie zadań (pracownicy), eliminacja zagrożeń, automatyzacja, racjonalizacja i oszczędność czasu i kosztów, wzrost wydajności, zyskowności, dowolne analizy i raporty, satysfakcja z sensownej pracy w uporządkowanym otoczeniu.

Bardzo ważna jest geneza jego powstania: stworzony został przez polskich specjalistów od zarządzania i programistów do użytku w szwajcarskiej korporacji (medycznej), jako odpowiedź na wysokie koszty finansowe i obciążenia funkcjonalne związane ze stosowanym programem typu SAP. Pierwsza wersja była wdrożona w 2008 roku. System jako produkt powszechnie dostępny oferowany jest na rynku od stycznia 2012 roku. Dotychczasowi jego użytkownicy: Mepha, Cephalon, Teva, C.H.Beck.

Jednym z głównych celów jakie postawili sobie twórcy systemu było zbudowanie  programu, którego wdrażanie, opanowanie (testowanie, szkolenie) będzie jednoznaczne z jego praktycznym wykorzystywaniem do rozwiązywania rzeczywistych zadań w bieżącej pracy. Przewyższa analogiczne systemy funkcjonalnością i prostotą obsługi. Opanowanie systemu i szkolenie zajmuje pracownikom ok. 1 godziny; menadżerom, w kilku sesjach, od 2 do 8 godzin (szkolenie przez pracę).  W codziennym stosowaniu jest narzędziem samodzielnej pracy (podstawowa różnica między SmartManagerem a programami wykonującymi podobne funkcje i o podobnych możliwościach – nie ma potrzeby angażowania specjalnych konsultantów). Dzięki rozwiązaniom nowej generacji kilkadziesiąt (!) razy tańszy od programów wykonujących podobne zadania i funkcje.

SmartManager jest innowacyjnym narzędziem stworzonym przez menadżerów i biznesmenów dla nich samych, podporządkowanym ich potrzebom i możliwościom czasowym. Przewyższa analogiczne systemy obsługą, funkcjonalnością i finansowo. Jest polskim produktem konkurencyjnym w krajach zaawansowanych technologicznie i z tradycją wolnego rynku. I jest tak niestandardowy, że współtworzy projekt warsztatów dla biznesmenów poszukujących harmonii, sensu i satysfakcji w biznesie – z Benedyktyńskim Instytutem Kultury.

Koszt udziału:

500,00 zł + opłata za pobyt

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com