Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! :)

    Wszystkim naszym odwiedzającym i sympatykom, a także po prostu wszystkim ludziom, życzymy w tych dniach wielkanocnego świętowania radości pochodzącej od spotkania Boga, Wcielonego Słowa, który wbrew naszym smutkom i słabościom ukazał, że to On ma ostatnie słowo.