Rekolekcje

 • Ostatki w klasztorze

  Ostatki w klasztorze

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Karnawał to czas szczególnej radości, zabawy i śmiechu. Jednakże są to często doznania powierzchowne i hałaśliwe, pozostawiające po sobie dziwną wewnętrzną gorycz. Pomysł „Ostatków” zrodził się spontanicznie. W pewnym sensie jest rozwinięciem cieszącego się ogromnym powodzeniem „Antysylwestra”. Stanowi propozycję dla tych, którzy poszukują – pragną czegoś więcej niż […]

   
 • Rekolekcje z Norwidem

  Rekolekcje z Norwidem

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Od paru lat obok miesięcznych „spotkań norwidowskich” poświęcamy w naszym opactwie kilka weekendów rocznie na dni skupienia o charakterze rekolekcyjnym w oparciu czy przy wykorzystaniu różnych utworów Cypriana Kamila Norwida. Odkrywamy przy tym, że myśl filozofa-poety, a właściwie i mistyka, nie tyle wciąż „w wielu punktach pozostaje aktualna” […]

   
 • Rekolekcje adwentowe

  Rekolekcje adwentowe

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: „Między trwogą a fascynacją. Apokalipsa, Chrystus i człowiek zwyciężający lęk.” Sięgniemy tym razem do katechez chrzcielnych Ojców Kościoła, których pokłosiem jest m.in. Prolog Reguły św. Benedykta oraz do Apokalipsy św. Jana (zwłaszcza do tzw. „Listów do siedmiu kościołów”). Młode chrześcijaństwo bardzo silny nacisk kładło na świadomość daru, od […]

   
 • Duchowość benedyktyńska dla świeckich

  Duchowość benedyktyńska dla świeckich

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Charakterystycznym rysem duchowości benedyktyńskiej jest całościowe podejście do życia. Nie koncentruje się ona jedynie na ćwiczeniach duchowych, takich jak np. asceza, czy określonych modlitwach, ale obejmuje całego człowieka z jego codziennymi obowiązkami i zwykłymi czynnościami oraz, co jest bardzo istotne, z jego relacjami z innymi ludźmi. Zasadnicze hasło […]

   
 • Tyniecki Dzień Skupienia

  Tyniecki Dzień Skupienia

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: W pośpiechu i zatroskaniu można stracić to, co jest najcenniejsze, o czym mówi Pan Jezus: „Zadbajcie o Królestwo Niebieskie i jego sprawy, a wszystko inne będzie wam dodane, ponieważ wie Ojciec niebieski, czego wam potrzeba zanim Go poprosicie”. Adresaci: Dla osób zagubionych wśród ciągłej bieganiny za lepszym życiem, […]

   
 • Rekolekcje dla małżeństw

  Rekolekcje dla małżeństw

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Rekolekcje są rodzajem opowieści, połączonej z praktycznymi ćwiczeniami o tym, co robić, aby w małżeńskiej codzienności doświadczyć przedsmaku Nieba już tu, na ziemi. Poruszają następujące tematy: jak zaakceptować swoją różnorodność; jak się kłócić, aby mniej ranić; jak nasza przeszłość wpływa na małżeńską relację; jak świadomie budować małżeńską jedność. […]

   
 • Szkoła Lectio divina

  Szkoła Lectio divina

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Lectio divina staje się coraz bardziej popularną metodą modlitwy. Jak jednak ją praktykować? Zapraszamy do Tyńca na czterostopniowe wprowadzenie. Zajęcia prowadzić będą biblista i patrolog, starając się pokazać fundamenty ze strony obydwu dziedzin: tradycji biblijnej i patrystycznej. Adresaci: Chętni uczyć się lectio divina w ciągu kolejnych 4 spotkań (cykl jest zamknięty […]

   
 • Refleksje nad swoim życiem ze św. Pawłem

  Refleksje nad swoim życiem ze św. Pawłem

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Życie św. Pawła jako przykład współpracy człowieka z łaską Bożą. Życie według własnego wyobrażenia na podstawie dotychczasowej formacji i zmiana przez kontakt z Chrystusem zmartwychwstałym. Gorliwość w służbie Bogu i ludziom. Gotowość na ostateczne spotkanie z Bogiem. Lectio divina – modlitewne czytanie Pisma Świętego Pomoce do rozwijania i umacniania […]

   
 • Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

  Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Modlitwa Jezusowa jest starożytną praktyką modlitewną, która pomaga każdemu i w każdej chwili żyć w łączności z Panem Bogiem. Jej prostota i głębia sprawiają, że nie ma miejsca, sytuacji, stanu, zawodu, który uniemożliwiałby otrzymanie daru modlitwy nieustannej. Drogą do niej jest wierne i wytrwałe przyzywanie Imienia Jezus. „Niech pamięć o […]

   
 • Rekolekcje z Norwidem

  Rekolekcje z Norwidem

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Od paru lat obok miesięcznych „spotkań norwidowskich” poświęcamy w naszym opactwie kilka weekendów rocznie na dni skupienia o charakterze rekolekcyjnym w oparciu czy przy wykorzystaniu różnych utworów Cypriana Kamila Norwida. Odkrywamy przy tym, że myśl filozofa-poety, a właściwie i mistyka, nie tyle wciąż „w wielu punktach pozostaje aktualna” […]