Rekolekcje

 • Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

  Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Modlitwa Jezusowa jest starożytną praktyką modlitewną, która pomaga każdemu i w każdej chwili żyć w łączności z Panem Bogiem. Jej prostota i głębia sprawiają, że nie ma miejsca, sytuacji, stanu, zawodu, który uniemożliwiałby otrzymanie daru modlitwy nieustannej. Drogą do niej jest wierne i wytrwałe przyzywanie Imienia Jezus. „Niech pamięć o […]

   
 • Odnowa życia w świetle Biblii

  Odnowa życia w świetle Biblii

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Problematyka grzechu – grzech pierwszych ludzi (zlekceważenie Bożej miłości), przykłady grzechu w Starym Testamencie, stan człowieka osłabionego przez grzech pierworodny. Zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Nasz udział w tym zwycięstwie. Znaczenie Sakramentów Świętych. Nowe życie chrześcijanina – współpraca z Duchem Świętym – Jego obecność w nas, […]

   
 • Tyniecki Dzień Skupienia

  Tyniecki Dzień Skupienia

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: „Małżeństwo jako sakrament”.   Sakrament małżeństwa jako taki zdecydowanie domaga się lepszej znajomości. Decyzja o ślubowaniu sobie miłości i wierności na całe życie kojarzy się często i zbyt mocno z jakimś ograniczeniem, a nie z mocą i pełnią relacji. Można odnieść wrażenie, że na sakrament małżeństwa patrzy się […]

   
 • Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

  Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Modlitwa Jezusowa jest starożytną praktyką modlitewną, która pomaga każdemu i w każdej chwili żyć w łączności z Panem Bogiem. Jej prostota i głębia sprawiają, że nie ma miejsca, sytuacji, stanu, zawodu, który uniemożliwiałby otrzymanie daru modlitwy nieustannej. Drogą do niej jest wierne i wytrwałe przyzywanie Imienia Jezus. „Niech pamięć o […]

   
 • „Strumienie wody żywej” – rekolekcje przed Zesłaniem Ducha Świętego

  „Strumienie wody żywej” – rekolekcje przed Zesłaniem Ducha Świętego

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Dzieje Apostolskie mówią nam o uczniach Chrystusa, że w dzień Pięćdziesiątnicy znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu (Dz 2,1) — razem doświadczyli Zesłania Ducha Świętego, dzieląc te same dary. Chcemy, by świętowanie uroczystości Pięćdziesiątnicy odbyło się w opactwie tynieckim w poszerzonej wspólnocie: zapraszamy na rekolekcje o Duchu Świętym. Przygotują […]

   
 • Pustynia w mieście. Rekolekcje w milczeniu

  Pustynia w mieście. Rekolekcje w milczeniu

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu Każdy musi przejść przez pustynię i przebywać na niej, aby otrzymać łaskę Bożą. Tam człowiek ogołaca maleńkie mieszkanie swej duszy, by zrobić miejsce Bogu. To nieodzowne. To czas łaski, okres, przez który musi przejść każdy. Potrzeba ciszy, skupienia oraz zapomnienia o sobie i o wszystkim, co stworzone, by […]

   
 • Życie chrześcijańskie, czyli co?

  Życie chrześcijańskie, czyli co?

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Miejscami gdzie dzieje się wielka tajemnica naszej wiary jest nasz dom, praca, czy inne miejsce gdzie spędzamy wiele czasu, bo życie chrześcijańskie nie ogranicza się do murów kościoła i nabożeństw w nich sprawowanych. Liturgia przenika, wlewa się w nas i ma pomóc nam żyć wiarą i żyć naprawdę tam gdzie […]

   
 • Rekolekcje w klasztorze za ofiarą

  Rekolekcje w klasztorze za ofiarą

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: 9–11.03.2020 – Śladami Mojżesza… By wyjść z pustyni na górę; by przejść z niewoli do wolności; by z pasterza stać się mistykiem.  Wraz z Mojżeszem spróbujemy przejść drogę z Egiptu na górę Synaj. W drodze chodzi o to, by iść, tak jak podczas pielgrzymki. Przez chrzest i przez każdą […]

   
 • Ojciec Leon zaprasza do Tyńca

  Ojciec Leon zaprasza do Tyńca

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Rekolekcje mają na celu przybliżenie osoby i dzieła Jezusa Chrystusa, tak by ułatwić słuchaczom przeżywanie chrześcijaństwa w realnym świecie – tam, gdzie żyją i pracują. Posłużymy się homiliami papieża Franciszka, które głosi w domu św. Marty (właśnie!). Jego praktyczne podejście w odkrywaniu Ewangelii w zastosowaniu do aktualnych potrzeb […]

   
 • Tyniecki Dzień Skupienia

  Tyniecki Dzień Skupienia

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Chrystus odwołuje się do „serca”.    Jak rozumieć słowa Jezusa z Mt 5,17-18 o wewnętrznej czystości serca jako podstawie relacji między mężczyzną i kobietą? W jaki sposób słowa te wyzwalają z więzów, a nie rodzą skrupuły? I co oznaczają słowa św. Pawła, że czystość – to życie według […]