Rekolekcje

 • Odnowa życia w świetle Biblii

  Odnowa życia w świetle Biblii

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Problematyka grzechu – grzech pierwszych ludzi (zlekceważenie Bożej miłości), przykłady grzechu w Starym Testamencie, stan człowieka osłabionego przez grzech pierworodny. Zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Nasz udział w tym zwycięstwie. Znaczenie Sakramentów Świętych. Nowe życie chrześcijanina – współpraca z Duchem Świętym – Jego obecność w nas, […]

   
 • Opactwo o zachodzie słońca

  Rekolekcje o rozeznawaniu powołania

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Ożenić się czy wstąpić do zakonu? Jaka jest moja droga życia? Do czego Bóg mnie powołuje? To tylko niektóre z pytań, które zadaje sobie młody człowiek. Gdzie szukać odpowiedzi? Co może pomóc podjąć jedną z najważniejszych decyzji w moim życiu? Rekolekcje o rozeznawaniu powołania są okazją do spokojnego […]

   
 • Rekolekcje z Ojcami Pustyni

  Rekolekcje z Ojcami Pustyni

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: W IV i V w. ówczesny świat zelektryzował fenomen monastycyzmu – ludzie wszystkich warstw społecznych porzucali świat i udawali się na pustynię, aby tam zmagać się ze złem i służyć Stwórcy. Mówiono o nich, że są pijani Bogiem. Zapis ich doświadczeń i nauk przetrwał do naszych czasów – […]

   
 • Praktyka medytacji

  Praktyka medytacji

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Medytować to znaczy: być obecnym przed Bogiem. Jest to najważniejszy i najtrudniejszy wysiłek, jaki człowiek podejmuje. Jednocześnie każdy z nas może odnaleźć swoją tożsamość jedynie przed Bogiem i w Nim. Aby to osiągnąć, trzeba poznać podstawowe mechanizmy, jakie w nas działają, i siły, które tym wszystkim kierują. Podczas […]

   
 • Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

  Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Modlitwa Jezusowa jest starożytną praktyką modlitewną, która pomaga każdemu i w każdej chwili żyć w łączności z Panem Bogiem. Jej prostota i głębia sprawiają, że nie ma miejsca, sytuacji, stanu, zawodu, który uniemożliwiałby otrzymanie daru modlitwy nieustannej. Drogą do niej jest wierne i wytrwałe przyzywanie Imienia Jezus. „Niech pamięć o […]

   
 • Rekolekcje z Norwidem

  Rekolekcje z Norwidem

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Od paru lat obok miesięcznych „spotkań norwidowskich” poświęcamy w naszym opactwie kilka weekendów rocznie na dni skupienia o charakterze rekolekcyjnym w oparciu czy przy wykorzystaniu różnych utworów Cypriana Kamila Norwida. Odkrywamy przy tym, że myśl filozofa-poety, a właściwie i mistyka, nie tyle wciąż „w wielu punktach pozostaje aktualna” […]

   
 • Rekolekcje adwentowe

  Rekolekcje adwentowe

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Chociaż Adwent głównie kojarzy się nam z czasem przygotowania do liturgicznych obchodów świąt Bożego Narodzenia, do celebracji i radości ze wspomnienia pierwszego przyjścia Chrystusa, w którym On przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie nas zbawił, to jednak główną treścią Adwentu jest wyczekiwanie Jego powtórnego przyjścia, przyjścia w chwale. […]

   
 • Rekolekcje apokaliptyczne

  Rekolekcje apokaliptyczne

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Można zapytać: po co Bóg dał nam księgę Apokalipsy? Apokalipsa to księga, która wymusza czytanie innych ksiąg. Żeby się po niej poruszać, trzeba znać całe Pismo Święte, bo św. Jan przedstawiając w niej różne symbole, obrazy, liczby, odnosi się do starotestamentalnych proroctw, przez co staje się ona inspiracją […]

   
 • Rekolekcja w klasztorze za ofiarą

  Rekolekcja w klasztorze za ofiarą

  Rekolekcje Comments are Disabled

  Zarys tematu: Jak w zliberalizowanym świecie szukać i odnajdywać drogę do prawdziwej miłości? Cywilizacja konsumpcyjna nie straszy człowieka (przynajmniej jawnie) represjami, nie wtłacza umysłów w jeden obowiązujący system ideologiczny, wydaje się jednak, że na wyjątkową skalę opanowała technikę iluzji. Iluzje łatwo pociągają człowieka jakimś pozorem prawdy i życia, w tym […]

   
 • Tyniecki Dzień Skupienia

  Tyniecki Dzień Skupienia

  Rekolekcje Comments are Disabled

   Zarys tematu: „Chrystus odwołuje się do początku”. Rozmówców Jezusa (Mt 19,3-9), pytających go o małżeństwo, zaskoczyło Jego niezwykle bezpośrednie odniesienie się do stanu niewinności, jakim cieszył się człowiek przed grzechem pierworodnym. Z pobieżnej lektury tego fragmentu Ewangelii wyciągamy zazwyczaj jedynie wniosek o niezwykle wysoko postawionej przez Jezusa normie moralnej w […]