Zarys tematu:

Św. Paweł wzywa nas do radości chrześcijańskiej ponieważ zostaliśmy odkupieni przez Chrystusa. Apostoł Narodów zwraca uwagę na to, że radosnego dawcę Bóg miłuje. Radość codzienności pozwala nam dokonać wiele dobrego dla bliźnich.

Adresaci:

Wszyscy zainteresowani tematem.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o. Jacek Paszko OSB – ur. w 1957 r. Po ukończeniu szkoły średniej w 1978 roku wstąpił do Opactwa w Tyńcu. Śluby wieczyste złożył w 1982 roku, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1985. W 1991 roku obronił doktorat z teologii życia wewnętrznego na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (UPJP II). Obecnie pracuje w parafii, pomagając O. Proboszczowi. Głosi rekolekcje i kazania w parafiach w ramach pomocy opactwa dla księży proboszczów. 

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 1-3.07.2019
  • 9-11.09.2019
  • 4-6.05.2020
  • 22-24.06.2020

Rozpoczęcie: poniedziałek godz. 16.00, zakończenie: środa godz. 13.00 

Koszt udziału:

od 195 zł w zależności od rodzaju pokoju

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00