Wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury i Fundacją Konrada Adenauera zapraszamy do uczestnictwa w debacie „Aby życie nie sprzeciwiało się przyjętej godności”. W poszukiwaniu korzeni i jedności Europy.

Wpisuje się ona w realizowany w Opactwie tynieckim program roku ze św. Grzegorzem Wielkim. Pragniemy, aby debata stała się przestrzenią wymiany myśli na temat fundamentów europejskiej jedności w kontekście historycznym, filozoficznym, politycznym i eklezjalnym.

W debacie udział wezmą: bp Grzegorz Ryś – biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, historyk Kościoła, prof. Czesław Porębski – filozof, dr Jan Olbrycht – eurodeputowany, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, prof. Henryk Samsonowicz – historyk, mediewista. Debatę moderował będzie dr Cezary Kościelniak z UAM – ekspert w Prezydenckim Programie Eksperckim „Laboratorium Idei”, publicysta.

 

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25

Czas: 23 listopada 2012, godz. 17.00

 

Serdecznie zapraszamy