Zarys tematu:

Części rekolekcji są dostosowane do kalendarza liturgicznego.

 

Od Adwentu do Pięćdziesiątnicy wpatrujemy się w Drogę Chrystusa Pana od tajemnicy

Wcielenia Syna Bożego, przez Jego ziemskie życie, nauczanie, mękę i śmierć na krzyżu,

zmartwychwstanie i powrót do Ojca. Tu nie chodzi o przyglądanie się Zbawicielowi

z boku, ale o uczestniczenie w Jego drodze, podobnie jak szli za Nim uczniowie.

Chrystus jest nieustannie w centrum naszej uwagi. On bowiem jest drogą Ojca do nas

i naszą drogą do Ojca.

 

Z przesłania teologicznego kolejnych okresów roku liturgicznego

(podstawa: czytania liturgiczne niedziel, uroczystości i świąt;

dodatek: komentarze do kompozycji liturgicznych z kościoła tynieckiego)

wydobywamy istotne wskazania dla naszego osobistego życia chrześcijańskiego

Adresaci:

Wszyscy zainteresowani dialogiem z Bogiem przez cały rok liturgiczny.

Rekolekcje wprowadzają w ciągłe słuchanie Słowa Bożego i współpracę z Bożą łaską.

 

Terminy:

  • 12 – 14.07.2019
  • 13 – 15.09.2019 ANULACJA
  • 15 – 17.11.2019 
  • 14 – 16.02.2020 ANULACJA
  • 8 – 10.05.2020 ANULACJA

 

Rozpoczęcie: piątek godz. 16.00  Zakończenie: niedziela godz. 13.00

Prowadzący:

———————————————————————————————————————————————

O.Hieronim_Kreis [800x600]O. Hieronim St. Kreis OSB – urodził się w Krośnie. Profes tyniecki od roku 1983. Studiował teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; święcenia kapłańskie przyjął w roku 1989. Od roku 1990 pracuje nad zastosowaniem ikebany w liturgii. W latach 1990–2005 realizował dekoracje kwiatowe w kościele. Opublikował następujące pozycje: podręcznik ikebany liturgicznej. Kwiaty w kościele. Tajemnice układania (tomy 1– 3b), Święta Rodzina z Nazaretu. Medytacje biblijne, Nowe życie. Rekolekcje weekendowe z ikebaną, cz.1 oraz tomiki wierszy: Strumień żółtego piasku, Jak leci, Co się stało, Przed Ikoną, Kołonotatnik.

———————————————————————————————————————————————

Koszt udziału

130,00 zł od osoby + opłata za pobyt 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00