Projekt zrealizowany przy wsparciu Fundacji Kronenberga
Czas realizacji: Wrzesień 2010 – maj 2011

 

W projekcie uczestniczyli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Krakowie.

Celem projektu było przystosowanie stałej ekspozycji muzealnej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących oraz stworzenie dla nich oferty warsztatowej.

Dzięki temu osoba niewidoma, przybywająca do opactwa, może skorzystać z planu tyflograficznego wzgórza klasztornego, znajdującego się w jednej z muzealnych sal. Jest to makieta zabudowań klasztornych wraz z odpowiednimi opisami brajlem, którą można swobodnie dotykać.

Grupy przybywające na warsztaty mogą wziąć udział w zajęciach:

  • „W klasztornych murach” – poświęconych historii klasztorów i ich roli w kulturze, przede wszystkim średniowiecznej (warsztatom służy makieta wzgórza oraz nagrania dźwięków klasztoru);
  • „W czasach smoka wawelskiego” dotyczący historii ziem polskich przed przyjęciem chrztu (kopie naczyń i ozdób prehistorycznych)
  • „Historyczne początki Małopolski” poświęcony kształtującemu się Państwu Polskiemu od X do XII w. (model kapitela romańskiego, odlewy pieczęci).

Więcej informacji o ofercie warsztatowej.

Galeria: