Informacje, zamówienia:

 

Wszystkie warsztaty połączone są ze zwiedzaniem opactwa.

tel.: (+48) 503 032 420

od poniedziałku do piątku w godz. 9.30–16.00

Po rezerwacji telefonicznej prosimy o potwierdzenie zgłoszenia grupy na warsztaty drogą mailową:

e-mail: edukacja@benedyktyni.com

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, z tym, że odmowa udzielenia zgody uniemożliwia wzięcie udziału w działaniach Fundacji. Podane dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu i przez czas niezbędny dla zapewnienia udziału w działaniach Fundacji. O tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej polityki prywatności.  

_________________________________________________________________________

W klasztornych murach

Kim jest mnich? Czy każdy zakonnik jest mnichem? Jak wygląda dzień za klasztornym murem? Co się kryje za furtą?

Uczestnicy zajęć poprzez atrakcyjną formę podchodów będą poznawać życie mnichów oraz wygląd i znaczenie klasztorów od średniowiecza po dzień dzisiejszy.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 25 zł 

 


Od tabliczki po e-booki, czyli historia książki

Czym różni się książka współczesna od średniowiecznej? Jakich materiałów pisarskich używano dawniej?

W czasie warsztatów uczestnicy poznają dzieje książki, a następnie z gęsim piórem będą mogli spróbować swych sił w kaligrafii. Najmłodsi poznają pracę średniowiecznego iluminatora i wykonają barwne inicjały do książki.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 25 zł


Strażnicy tajemnic, czyli co to jest zabytek?

Co to jest zabytek? Dlaczego powinniśmy dbać o przeszłość? Czy przedmiot z dawnych czasów lub wielowiekowa budowla mogą nam służyć w dzisiejszych czasach?

W gry o dziedzictwie kulturowym dzieci dowiadują się dlaczego troska o zabytki jest ważna i czy to co służy nam dzisiaj może być przydatne w przyszłości.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 25 zł

_________________________________________________________________________

W czasach smoka wawelskiego

Jak żyli ludzie w dawnych czasach? Jak wyglądał świat kiedy nie było ani samochodów ani komputerów?

Dzieci będą odkrywać zabytki związane ze wzgórzem tynieckim, a także poznają tajemnicze dzieje miejsca sprzed fundacji klasztoru. W czasie warsztatów plastycznych uczestnicy wykonują naczynia i ozdoby z gliny.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 25 zł

 


Romańskie wzory, kamienne stwory

Jak wyglądały pierwsze średniowieczne kościoły? Dlaczego były one bogato zdobione pięknymi wzorami? Jakie fantastyczne stwory można było w nich zobaczyć?

Dzieci w muzeum poszukują romańskich kapiteli i płytek posadzkowych, a następnie na zajęciach plastycznych próbują zaprojektować własne ornamenty oraz fantastyczne stwory.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 25 zł


U źródeł Polski

Jak wyglądały początki Polski? Jaki wpływ na kształtowanie się młodego państwa miał chrzest Polski oraz fundacje licznych kościołów i klasztorów?

Uczestnicy zajęć dzięki wielkoformatowej grze planszowej poznają znaczenie klasztorów benedyktyńskich dla historii i kultury Polski.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 25 zł


W średniowiecznym skryptorium

Warsztat, odbywający się w zrekonstruowanym pomieszczeniu dawnego skryptorium, poświęcony tajnikom pracy skryby i iluminatora. Uczestnicy w czasie zajęć poznają dokładnie rolę i charakter skryptoriów klasztornych oraz kolejne etapy powstawania książki rękopiśmiennej.

Wielkość grupy: max. 20 osób (przy większej ilości osób podział na dwie grupy; w czasie pracy z jedną grupą druga zwiedza Opactwo, a potem zamiana).
Czas trwania zajęć: 1,5 godz.
Koszt od osoby: 35 zł

_________________________________________________________________________

Informacje, zamówienia:

tel.: (+48) 503 032 420; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00

Po rezerwacji telefonicznej prosimy o potwierdzenie zgłoszenia grupy na warsztaty drogą mailową:

e-mail: edukacja@benedyktyni.com