Informacje, zamówienia:

 

Wszystkie warsztaty połączone są ze zwiedzaniem opactwa.

tel. (0-12) 688 54 59 UWAGA: od 2.11 do 5.11.2021 prosimy w sprawie warsztatów słać maila, albo dzwonić na numer 503 032 420

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00

Po rezerwacji telefonicznej prosimy o potwierdzenie zgłoszenia grupy na warsztaty drogą mailową:

e-mail: edukacja@benedyktyni.com

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, z tym, że odmowa udzielenia zgody uniemożliwia wzięcie udziału w działaniach Fundacji. Podane dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu i przez czas niezbędny dla zapewnienia udziału w działaniach Fundacji. O tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej polityki prywatności.  

_________________________________________________________________________

  • W klasztornych murach

Kim jest mnich? Czy każdy zakonnik jest mnichem? Jak wygląda dzień za klasztornym murem? Co się kryje za furtą?

Uczestnicy zajęć poprzez atrakcyjną formę podchodów będą poznawać życie mnichów oraz wygląd i znaczenie klasztorów od średniowiecza po dzień dzisiejszy.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 13 zł 

 


 

  • Od tabliczki po e-booki, czyli historia książki

Czym różni się książka współczesna od średniowiecznej? Jakich materiałów pisarskich używano dawniej?

W czasie warsztatów uczestnicy poznają dzieje książki, a następnie z gęsim piórem będą mogli spróbować swych sił w kaligrafii. Najmłodsi poznają pracę średniowiecznego iluminatora i wykonają barwne inicjały do książki.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 13 zł


 

  • Strażnicy tajemnic, czyli co to jest zabytek?

Co to jest zabytek? Dlaczego powinniśmy dbać o przeszłość? Czy przedmiot z dawnych czasów lub wielowiekowa budowla mogą nam służyć w dzisiejszych czasach?

W gry o dziedzictwie kulturowym dzieci dowiadują się dlaczego troska o zabytki jest ważna i czy to co służy nam dzisiaj może być przydatne w przyszłości.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 13 zł

_________________________________________________________________________

  • W czasach smoka wawelskiego

Jak żyli ludzie w dawnych czasach? Jak wyglądał świat kiedy nie było ani samochodów ani komputerów?

Dzieci będą odkrywać zabytki związane ze wzgórzem tynieckim, a także poznają tajemnicze dzieje miejsca sprzed fundacji klasztoru. W czasie warsztatów plastycznych uczestnicy wykonują naczynia i ozdoby z gliny.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 13 zł


 

  • Tynieckie opowieści

Czym różnią się legendy od historii? Ile prawdy kryje się w legendach? Jak tworzy się opowieść?

Uczestnicy poznają legendy związane z Tyńcem, a następnie w czasie warsztatów plastycznych, wykonują postacie nawiązujące do usłyszanych historii, aby za ich pomocą odegrać scenki teatralne.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 13 zł


 

  • Romańskie wzory, kamienne stwory

Jak wyglądały pierwsze średniowieczne kościoły? Dlaczego były one bogato zdobione pięknymi wzorami? Jakie fantastyczne stwory można było w nich zobaczyć?

Dzieci w muzeum poszukują romańskich kapiteli i płytek posadzkowych, a następnie na zajęciach plastycznych próbują zaprojektować własne ornamenty oraz fantastyczne stwory.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 13 zł


 

  • U źródeł Polski

Jak wyglądały początki Polski? Jaki wpływ na kształtowanie się młodego państwa miał chrzest Polski oraz fundacje licznych kościołów i klasztorów?

Uczestnicy zajęć dzięki wielkoformatowej grze planszowej poznają znaczenie klasztorów benedyktyńskich dla historii i kultury Polski.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 13 zł


 

  • Co ziemia kryje w sobie? Warsztat młodego archeologa

Co ziemia kryje w sobie? Wprowadzenie w zagadnienia archeologii
Czy przedmioty wykopane z ziemi mogą nam coś „powiedzieć”? Jak wygląda praca archeologa?

W czasie interaktywnych zajęć dzieci same odkrywają zabytki archeologiczne związane ze wzgórzem tynieckim. W ten sposób uczestnicy dowiadują się jak krok po kroku wygląda warsztat pracy archeologa.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 13 zł

———————————————————————————————————————————————

  • W średniowiecznym skryptorium

Warsztat, odbywający się w zrekonstruowanym pomieszczeniu dawnego skryptorium, poświęcony tajnikom pracy skryby i iluminatora. Uczestnicy w czasie zajęć poznają dokładnie rolę i charakter skryptoriów klasztornych oraz kolejne etapy powstawania książki rękopiśmiennej.

Wielkość grupy: do 20 osób (opcjonalnie jest możliwość pomieszczenia 24 osób a przy większej ilości podział na dwie grupy, na pół ze zwiedzaniem).
Czas trwania zajęć: 1,5 godz.
Koszt od osoby: 20 zł

_________________________________________________________________________

Informacje, zamówienia:

tel. 012 688 54 59; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00

Po rezerwacji telefonicznej prosimy o potwierdzenie zgłoszenia grupy na warsztaty drogą mailową:

e-mail: edukacja@benedyktyni.com