Informacje, zamówienia:

 

Wszystkie warsztaty połączone są ze zwiedzaniem opactwa.

tel. 503 032 420

od poniedziałku do piątku w godz. 9.30–16.00

Po rezerwacji telefonicznej prosimy o potwierdzenie zgłoszenia grupy na warsztaty drogą mailową:

e-mail: edukacja@benedyktyni.com

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, z tym, że odmowa udzielenia zgody uniemożliwia wzięcie udziału w działaniach Fundacji. Podane dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu i przez czas niezbędny dla zapewnienia udziału w działaniach Fundacji. O tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej polityki prywatności.   

_________________________________________________________________________

  • W klasztornych murach

Kim jest mnich? Jak wygląda dzień mnicha? Czym różnią się od siebie poszczególne zakony? Jak wyglądają klasztory i jakie było ich znaczenie w historii Europy?

Przykład opactwa Benedyktynów w Tyńcu posłuży przybliżeniu młodzieży roli zakonów w średniowiecznej Europie oraz ukaże ich wpływ na krajobraz kulturowy i religijny epoki.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania warsztatów ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 25 zł


 

  • Od tabliczki po e-booki, czyli historia książki

Jakie znaczenie ma książka w dziejach ludzkości? Jak książka zmieniała się na przestrzeni dziejów? Jakich materiałów pisarskich używano?

Młodzież w trakcie warsztatu pozna dzieje książki od starożytności do czasów współczesnych. W części praktycznej każdy z uczestników spróbuje nauczyć się podstaw kaligrafii przy użyciu gęsiego pióra.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania warsztatów ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 25 zł


 

  • Sztuka romańska w Polsce i w Europie

Dlaczego sztuka romańska była ważna w kształtowaniu się państwowości polskiej? Jak wyglądały pierwsze kościoły wzniesione w Polsce? Ile prawdy znajduje się w stereotypach na temat sztuki romańskiej?

Podczas prezentacji oraz w czasie zwiedzania muzeum i klasztoru młodzież zaznajamia się z charakterystycznymi cechami sztuki romańskiej. W grupach uczestnicy poznają przykłady sztuki romańskiej z Polski i ze świata.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania warsztatów ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 25 zł


 

  • Wczoraj i dziś. Co to jest dziedzictwo kulturowe?

Czym jest dziedzictwo kulturowe? Czy warto chronić zabytki? Czy w planach na przyszłość powinno się uwzględniać myśl o tym co dawne?

Warsztaty mają za zadanie uczulić młodzież na znaczenie ochrony zabytków. W czasie zwiedzania klasztoru, dyskusji i zadań wykonywanych grupowo uczestnicy będą mogli zastanowić się nad znaczeniem dziedzictwa kulturowego.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania warsztatów ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 25 zł


 

  • Wieki ciemne i blaski średniowiecza

Jak czasy średniowiecza postrzegano w następujących po nich epokach? W jaki sposób postrzegamy je dzisiaj? Skąd biorą się stereotypy na temat średniowiecza?

Dzięki prezentacji multimedialnej oraz pracy grupowej prześledzimy wątki związane ze średniowieczem w literaturze, sztuce i architekturze, w kolejnych epokach aż po kulturę masową (komiks, film, teatr, muzyka).

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania warsztatów ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 25 zł


 

  • Przez style i epoki

W jaki sposób i dlaczego zmieniały się prądy w sztuce? Jak można rozpoznać poszczególne style zwiedzając dawny klasztor lub inną wielowiekową budowlę?

Warsztat stanowi sumaryczny przegląd najważniejszych stylów artystycznych, w bezpośrednim kontakcie ze zmianami stylistycznymi, które można dostrzec w murach tysiącletniego opactwa.

Wielkość grupy: do 30 osób

Czas trwania warsztatów ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby ze zwiedzaniem i materiałami: 25 zł


 

  • Zajęcia archeologiczne dla młodzieży

„Co ziemia kryje w sobie? Wprowadzenie w zagadnienia archeologii”

Jak można „odczytać” przeszłość z ziemi? Jak wygląda praca archeologa i dlaczego jest ona ważna?

Podczas prezentacji multimedialnej młodzież krok po kroku zaznajamia się z pracą na wykopaliskach archeologicznych. W grupach próbują odszukać najważniejsze zabytki archeologiczne związane z Tyńcem i jego okolicami.

Wielkość grupy: 25 osób

Czas trwania warsztatów ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby:  25 zł 


 

  • W średniowiecznym skryptorium

Warsztat, odbywający się w zrekonstruowanym pomieszczeniu dawnego skryptorium, poświęcony tajnikom pracy skryby i iluminatora. Uczestnicy w czasie zajęć poznają dokładnie rolę i charakter skryptoriów klasztornych oraz kolejne etapy powstawania książki rękopiśmiennej, w tym próbują kaligrafii przy użyciu gęsiego pióra.

Wielkość grupy: max. 20 osób (przy większej ilości osób podział na dwie grupy; w czasie pracy z jedną grupą druga zwiedza Opactwo, a potem zamiana).
Czas trwania warsztatów ze zwiedzaniem: 1,5 godz.
Koszt od osoby:  35 zł

 

Informacje, zamówienia:

tel. 503 032 420; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00

Po rezerwacji telefonicznej prosimy o potwierdzenie zgłoszenia grupy na warsztaty drogą mailową:

e-mail: edukacja@benedyktyni.com