Zapraszamy na spacer po wzgórzu tynieckim
pobierz i słuchaj
(wersja w języku migowym)

 


Dzięki dotacji z Fundacji im. Leopolda Kronenberga przy Citi Handlowy Muzeum Opactwa w Tyńcu zostało dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Kopie wybranych eksponatów muzealnych oraz makieta klasztoru umożliwiają bliższe poznanie opactwa, jak i jego historii. Dzięki przygotowanym pomocom zapraszamy na 2 tematy zajęć:

  • W klasztornych murach

W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z klasztorną regułą, rozkładem dnia mnicha, najważniejszymi pomieszczeniami w opactwie oraz historią ruchu monastycznego. Dla dzieci zajęcia będą świetnym wprowadzeniem w podstawowe pojęcia oraz historię klasztorów, zaś dla młodzieży przykład Opactwa Benedyktynów posłuży przybliżeniu roli zakonów w średniowiecznej Europie oraz ukaże ich wpływ na krajobraz kulturowy i religijny epoki.

 

  • (Nie)święci garnki lepią

    Na czym polega praca archeologa? Jak żyli ludzie w dawnych czasach? Jak wyglądał świat kiedy nie było ani samochodów ani komputerów?

    Dzieci będą odkrywać zabytki związane ze wzgórzem tynieckim, a także poznają tajemnicze dzieje miejsca sprzed fundacji klasztoru. W czasie warsztatów plastycznych uczestnicy wykonują naczynia z gliny.

    Sugerowany wiek uczestników: przedszkole, klasy 1-5 szkoły podstawowej


 

Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 1,5 godz.

Koszt od osoby: 25 zł


Informacje, zamówienia:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–16.00.

Tel.: (+48) 503 032 420

Po rezerwacji telefonicznej prosimy o potwierdzenie zgłoszenia grupy na warsztaty drogą mailową:

E-mail:  muzeum@benedyktyni.com