ZAPRASZAMY

6 SIERPNIA godz. 16.00

 

Michał Białko – organy

Marek Polański – skrzypce

 

program koncertu:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Preludium i fuga C-dur BWV 547

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sonata c-moll BWV 1017

            Largo

            Allegro

            Adagio

            Allegro

Nathan Milstein (1904-1992)

Paganiniana

Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901)

Suita na skrzypce i organy op. 166

            Praeludium. Moderato

            Canzone. Larghetto

            Allemande. Andante espressivo

            Moto perpetuo

Leoš Janáček (1854-1928)

Postludium (Varhany sólo) z Mszy głagolickiej

 

 

Michał Białko urodził się w 1987 r. w Krakowie. Ukończył studia w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Andrzeja Białki (dyplom z wyróżnieniem). Jest także absolwentem Conservatorium van Amsterdam, gdzie studiował w klasie organów prof. Pietera van Dijka. Obecnie jest doktorantem Akademii Muzycznej w Krakowie. Koncertował jako solista i kameralista w Polsce (m.in. festiwale w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Leżajsku, Nowym Sączu, Oświęcimiu i Sejnach), a także w Austrii, Holandii, Niemczech, Portugalii, na Litwie oraz we Włoszech. Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez profesorów: Joachima Grubicha, Juliana Gembalskiego, Gerharda Gnanna, Bernarda Haasa, Lorenza Ghielmiego, Jacquesa van Oortmerssena, Jaroslava Tumę i Davida Titteringtona. Współpracuje z Capellą Cracoviensis, zespołem OCTAVA ensemble, Collegium Zieleński, Orkiestrą Kameralną Fresco Sonare, Chórem Mieszanym Katedry Wawelskiej oraz Filharmonią Krakowską. Prowadzi klasę organów w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie.

Marek Polański urodził się w 1986 r. w Krakowie. Ukończył z wyróżnieniem studia w klasie skrzypiec prof. Wiesława Kwaśnego w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pod kierunkiem prof. Mieczysława Szlezera w macierzystej uczelni, uzyskując stopień naukowy doktora sztuk muzycznych. Studiował w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim w klasie prof. Romana Nodla w ramach Programu Stypendialnego Erasmus. Ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe na Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu, w klasie prof. Yair. Klessa, a także z oceną celującą studia podyplomowe na Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Romana Lasockiego. Jest laureatem wielu konkursów o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim m.in.: „EUTERPE” (Grand Prix – maksymalna nota 100 punktów), „Don Vincenzo Vitti” (Grand Prix), „Città di Barletta” (Grand Prix), Konkursu TVP S. A. „Dolina Kreatywna” (I nagroda), Festiwalu Młodych Instrumentalistów (I nagroda), Konkursu Bachowskiego im. S. Hajzera (II miejsce), VII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków im. St. Serwaczyńskiego (V miejsce). Zwyciężył w konkursie Primus Inter Pares Expert, na najlepszego studenta Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii ARTYSTA. Otrzymał stypendia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, (trzykrotnie), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCK „Młoda Polska”, Stypendium Naukowe Miasta Krakowa (dwukrotnie) oraz Stypendium Sapere Auso. Wspólnie ze swoim Mistrzem, prof. Mieczysławem Szlezerem został laureatem prestiżowej nagrody Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi”. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez tak znakomitych profesorów, jak: I. Ozim, I. Petrushevski, W. Pikajzen, K.A. Kulka, M. Grabarczyk, P. Radziński, K. Węgrzyn, M. Ławrynowicz, G. Zhyslin, M. Urbaniak-Lisik, T. Gadzina czy A. León Ara. Dokonał nagrania płyty CD z Kolędami w wirtuozowskim opracowaniu Antoniego Cofalika dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Współpracował ze znakomitym brytyjskim skrzypkiem Nigelem Kennedy’m jako członek jego „The Orchestra of Life”. Jest jednym z liderów orkiestry Mannheimer Philharmoniker. Koncertuje wspólnie z siostrą, Martą Polańską – pianistką, tworząc zespół Polanski Duo. Oprócz aktywności artystycznej zajmuje się także działalnością organizacyjną. W 2013 r. zorganizował, wspólnie ze swoim Mistrzem, prof. Mieczysławem Szlezerem, I Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy „Młody Wirtuoz”, pełniąc funkcję Dyrektora Konkursu. Artysta koncertuje na instrumencie zbudowanym przez Mistrza Stanisława Króla w 2012 roku.

 

Kolejny koncert:

27 SIERPNIA godz. 16.00