Konferencja „Patrimonium, Kultura, gościnność. Klasztory benedyktyńskie jako miejsce spotkania” – 19-20 września 2012, Bańska Bystrzyca.

Zapraszamy serdecznie na konferencję „Patrimonium, kultura, gościnność. Klasztory benedyktyńskie jako miejsce spotkania” organizowaną w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na rolę klasztorów benedyktyńskich w budowaniu tożsamości społeczeństwa europejskiego dawniej i dziś. Przyjrzymy się różnym aspektom gościnności benedyktyńskiej, w jaki sposób klasztory oddziaływały na otoczenie i z jakich powodów je odwiedzano.

 Program:

19 września – Patrimonium

11.00 – otwarcie konferencji – Dr. Michał Gronowski OSB, PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

11.20–12.30 – blok I – prowadzący: R. Kožiak

Reguła jako fundament

 1. Gościnność w późnym antyku a Reguła św. Benedykta (Pohostinnost v pozdní antice a Řehole Benediktova) – Aleš Vandrovec OSB (Beneditkinské arciopatství, Břevnov)
 2. Reguła św. Benedykta a życie świeckie – O. Włodzimierz Zatorski OSB (Opactwo Benedyktynów w Tyńcu)

Długie trwanie – Fundacje benedyktyńskie w krajach środkowo-wschodniej Europy 

 1. Fundacje w Polsce, Dr. Michal Gronowski OSB (Opactwo Benedyktynów w Tyńcu)
 2. Fundacje na Węgrzech i na Słowacji, doc. Vincent Múcska, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)

12.30-12.45 – przerwa kawowa

12.45-14.00

 1. Fundacje w Czechach, PhDr. Dušan Foltýn (Karlova univerzita, Praha)
 2. Kasaty, komunizm – Likwidacja klasztorów i polityka rządu komunistycznego wobec zakonów  w Czechosłowacji, Norbert Kmeť, PhD. (Politologický ústav SAV, Bratislava)

Dyskusja podsumowująca blok I

14.00 – 15.00 – obiad

15.00 – 17.00 – blok III – prowadzący: M. Sztwiertnia

Architektura i sztuka

 1. Krużganki w klasztorach benedyktyńskich w średniowiecznej Polsce – Dr. Marcin Szyma (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)
 2. Klasztory benedyktyńskie w Słowacji i ich wartości dziedzictwa (Benediktínske kláštory na Slovensku a ich pamiatkové hodnoty) – PhDr. Michaela Kalinová, PhD. (Pamiatkový úrad, Bratislava)
 3. Przegląd odbudowy zabytków klasztorów benedyktyńskich w Słowacji (Prehľad pamiatkových obnov benediktínskych kláštorov na Slovensku) – PhDr. Naďa Kirinovičová, PhD. (Pamiatkový úrad, Bratislava)

Pozostałości materialne

 1. Najnowsze wyniki badań archeologicznych klasztora na Zoboru w Nitrze (Najnovšie výsledky archeologických výskumov Zoborského káštora v Nitre) – RNDr. Marián Samuel, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra)
 2. Przegląd badań archeologicznych klasztorów benedyktyńskich na przestrzeni dzisiejszej Słowacji (Archeologické výskumy bendiktínskych kláštorov na území Slovenska) – doc. PhDr. Michal Slivka, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)

Dyskusja podsumowująca blok II

17.00 – zwiedzanie zabytków miasta Banská Bystrica

19.00 – uroczysta kolacja

 

20 września – Gościnność

9.30 – 11.15 – blok I – prowadzący: Aleš Vandrovec OSB

Praktyka gościnności

1. Gościnność benedyktyńska w klasztorze w Samporze (Benediktínska pohostinnosť v Sampore) – O. Jozef Brodňanský OSB (Kláštor Premenenia Pána, Sampor)

2. Budująca wzajemność – doświadczenie rekolekcji w Klasztorze Zwiastowania w Biskupowie – br. Mateusz Zduński OSB (Klasztor Benedyktynów w Biskupowie)

Turystyka

 1. Użytkowanie a ochrona – zrównoważony rozwój tysiącletniego Opactwa Benedyktynów w Pannonhalmie  – Ákos Pottyondy (Bencés  Főapátság, Pannonhalma)
 2. Rozwój ruchu turystycznego w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu – Marta Sztwiertnia (Benedyktyński Instytut Kultury, Tyniec)
 3. Tradycje benedyktyńskie i rozwój ruchu turystycznego w Czechach.

Dyskusja podsumowująca blok I

 11.15 – 11.45 – przerwa kawowa

11.45 – 13.30 – blok II – prowadzący: M. Gronowski OSB

Edukacja

 1. Pannonhalma i edukacja – Juhász-Laczik Albin OSB (Bencés  Főapátság, Pannonhalma)
 2. Rozwój edukacji muzealnej w klasztorach benedyktyńskich, ze szczególnym uwzględnieniem Opactwa Benedyktynów w Tyńcu  – Marta Sztwiertnia (Benedyktyński Instytut Kultury, Tyniec)

Infrastruktura

 1. Odbudowa Wielkiej Ruiny w latach 2006 – 2008 w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu oraz wizje i plany na przyszłość – Br. Józef Kanik OSB (Opactwo Benedyktynów w Tyńcu)
 2. Odnowa życia benedyktyńskiego na Słowacji (Obnova benediktínskeho života na Slovensku) – Br. Michal Mária Kukuča OSB (Kláštor Premenenia Pána, Sampor)

Dyskusja podsmowująca blok II

13.30 – obiad

14.30 – zwiedzanie zamku „Pustý hrad” (Zvolen) – www.pustyhrad.com

 

 

Miejsce obrad:

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (Państwowa biblioteka naukowa w Banskiej Bystrzycy) – www.svkbb.eu

Noclegi:

Kláštor Premenenia Pána v Sampore, Študentské domovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Klasztor Przemienienia Pańskiego w Samporze, Domy studenckie Uniwersytetu Mateja Bela w Banskiej Bystrzycy)

 

Osoby nie wygłaszające referatu, a chcące uczestniczyć w całej konferencji prosimy o kontakt na maila: kultura@benedyktyni.com

 

Organizatorzy: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Słowacja), Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (Polska)

 

Partnerzy: Mnísi z rehole svätého Benedikta, Sampor (Słowacja), Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság (Węgry), Benediktinské arciopatstvi sv. Vojtecha a sv. Markéty, Praha (Czechy)

 

 

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego (Logo)

 

Patroni medialni: