W dniach od 19 do 20 września w Bańskiej Bystrzycy miała miejsce konferencja poświęcona roli klasztorów benedyktyńskich w społeczeństwie, ich oddziaływaniu zarówno na lokalną społeczność, jak i na region oraz państwo. Pierwszy dzień konferencji skoncentrowany był na przeszłości i analizie, jak kształtowała się sytuacja od początków monastycyzmu europejskiego, zaś w drugi dzień prezentowane było funkcjonowanie klasztorów benedyktyńskich współcześnie, ich działalność i wyzywania przed jakimi stają obecnie.

Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu w Bańskiej Bystrzycy oraz Opactwa Benedyktynów w Tyńcu przy współpracy z klasztorami benedyktyńskimi w Pradze, Pannonhalmie (Węgry) i Samporze (Słowacja)

Z materiałów konferencyjnych przygotowana zostanie publikacja.

Program konferencji

 

Konferencja jest podsumowaniem projektu finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki.