W dniach 22-24 listopada 2013 zapraszamy do Staniątek wszystkich zainteresowanych na rekolekcje „Benedyktyńskie medytacje biblijne”.

Praktyka medytacji benedyktyńskiej (lectio divina) służy otwarciu umysłu i serca na słowo żywego Boga, a więc osobistemu spotkaniu z Nim.

Benedyktyńska tradycja medytacji biblijnej, której początki sięgają pierwszych mnichów egipskich, obejmuje cztery podstawowe kroki:
czytanie, rozmyślanie, modlitwę, kontemplację.
Najczęściej wydaje się nam, że dialog z Bogiem powinniśmy zacząć sami. Tymczasem mnisi podkreślali zawsze w swych naukach, że Bóg do człowieka przemawia jako pierwszy.
Praktyka medytacji benedyktyńskiej (lectio-divina) służy otwarciu umysłu i serca na słowo żywego Boga, a więc osobistemu spotkaniu z Nim. Służy temu nie tylko samo studium Pisma Świętego, ale również szczególna forma życia określana przez Św. Benedykta, w którą włączeni zostają rekolektanci.

Koszt:

dobrowolna ofiara za pobyt i dla prowadzących

Rozpoczęcie:

22 listopada 2013 o godz. 17.00

 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa na adres:
staniatki@benedyktynki.eu
lub telefonicznie: 12 281 80 58;
507 677 825