Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

 grzegorzewska (Kopiowanie) prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UW

− anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się literaturą i kulturą okresu renesansu, w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Jest autorką dwóch książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006) i Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007) oraz licznych artykułów w pismach wydawanych w Polsce i poza jej granicami. Prowadzi kursy poświęcone literaturze renesansowej i teorii literatury, kursy monograficzne (m.in.: „Kultura Renesansu”, „Poeci Metafizyczni”, „Księgi Emblematów”) oraz seminaria magisterskie.——————————————————————————————————————————————

szymon_maly_grayo. Szymon Hiżycki OSB
– doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze był opiekunem ministrantów i duszpasterzem akademickim. Obecnie jest bibliotekarzem, rektorem studiów oraz pracownikiem Wydawnictwa TYNIEC. Od roku 2013 pełni funkcję mistrza nowicjatu.

——————————————————————————————————————————————

Terminy

  • 29–30.11.2014
  • 21–22.03.2015 – ODWOŁANE

Rozpoczęcie: sobota, godz. 16.00  Zakończenie: niedziela, godz. 16.00

Zarys tematu:

1. W ramach cyklu „Medytacje z poezją” proponujemy kolejne spotkanie z twórczością Williama Shakespeare’a. W swoich „ciemnych komediach”, Miarce za miarkę oraz Historii kupca weneckiego, genialny dramatopisarz stawia pytania o naturę łaski, przebaczenia i sprawiedliwości okupionej ofiarą. Teksty te stanowią niezwykłe świadectwo religijno-intelektualnego zmagania się wiary i rozumu, ważne i inspirujące także dla współczesnego odbiorcy. Podążając wytyczonym przez Shakespeare’a tropem, będziemy zastanawiać się nad znaczeniem przebaczenia w historii jednostki i w przestrzeni społecznej. Punktem wyjścia naszej refleksji proponujemy uczynić analizę słowa poetyckiego, ożywioną pulsem Liturgii Godzin celebrowanej z tynieckimi benedyktynami, oraz modlitwą indywidualną. Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje doświadczenie wiary poprzez kontakt ze sztuką słowa.
2. Druga edycja „Medytacji z poezją” w tym cyklu poświęcona będzie dialogowi autorów dwóch epok, anglikańskich duchownych — XVII-wiecznego poety metafizycznego, George’a Herberta, i jednego z najwybitniejszych współczesnych poetów religijnych, Walijczyka, R.S. Thomasa. Przedmiotem naszych rozważań będą ich dramatyczne zmagania z „nieobecnym” Bogiem, ich pozornie nie-wysłuchane modlitwy, oraz stawiane przez nich pytania o związek poezji z modlitwą. Jak zawsze, punktem wyjścia naszej refleksji proponujemy uczynić analizę słowa poetyckiego, ożywioną pulsem Liturgii Godzin celebrowanej z tynieckimi benedyktynami oraz modlitwą indywidualną. Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje doświadczenie wiary poprzez kontakt ze sztuką słowa.

Adresaci:

Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje doświadczenie wiary poprzez kontakt ze sztuką (przede wszystkim, choć nie wyłącznie, z tekstem literackim).

 

Koszt udziału

40,00 zł + opłata za pobyt

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

9:00 – 17:00