Zarys tematu:

Z zazdrością czytamy o ludziach, którzy otrzymali od Boga dar modlitwy. Jeśli zatem jedziemy do starego klasztoru, to po to, aby ducha modlitwy poczuć i aby spotkać ludzi, którzy próbują się modlić; aby wreszcie samemu choćby zacząć próbować się modlić. Od wieków mnisi modlą się psalmami – i, ponieważ czynią to w dalszym ciągu, do medytacji nad nimi chcą zaprosić wszystkich. Psalmy są zapisem tęsknoty za Bogiem; opisem znajdowania Go, okrzykiem radości z powodu Boga, który nas kocha i zbawia. Podczas tynieckich medytacji będziemy nie tylko wspólnie zgłębiać psalmy, ale także modlić się we wspólnocie, czyli otwierać się na Boga, który jest obecny pośród nas.

Adresaci:

Osoby, które pragną pogłębić swoją więź z Bogiem poprzez wspólną modlitwę i mają odwagę, aby wraz z uważną lekturą psalmów pozwolić im prowadzić się po drogach wspólnoty z Bogiem.

 

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————

szymon_maly_grayo. Szymon Hiżycki OSB
– doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze był opiekunem ministrantów i duszpasterzem akademickim. Obecnie jest bibliotekarzem, rektorem studiów oraz pracownikiem Wydawnictwa TYNIEC. Od roku 2013 pełni funkcję mistrza nowicjatu.

 

——————————————————————————————————————————————

Terminy

  • 18-21.07.2013 – Między psalmami a Ojcze Nasz 
  • 12-15.12.2013 – Przed Bogiem wylejmy nasze serca (Ps 62,9)
  • 27.02-2.03.2014 – Niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w Tobie (Ps 33,22)
  • 29.05-1.06.2014 – Święty Bóg – zakochany człowiek – uświęcony czas

Rozpoczęcie: godz. 17.00  Zakończenie: godz. 14.00

 

 

O medytacji:

Jak deszcz, im częściej pada, tym bardziej zwilża ziemię, tak również święte imię Jezusa, jeśli się je często wymawia i wzywa, napełnia ziemię naszego serca radością i weselem.

(Hezychiusz z Synaju, VIII-IX w.)

Medytacja chrześcijańska – modlitwa ducha

Słowo medytacja pochodzi z łacińskiego meditatio i oznaczało pierwotnie powolne powtarzanie kolejnych fragmentów Pisma Świętego. W tym sensie używane już było przez Jana Kasjana (IVV w.), jednego z mistrzów św. Benedykta z Nursji (VVI w.). Słowa medytacja używamy tutaj w znaczeniu modlitwy, która pozwala się zaangażować całemu naszemu wnętrzu w przebywanie w obecności dobrego Boga. W prawosławiu nazywa się podobną praktykę modlitwą Jezusową.

Medytacja jest modlitwą, a zatem wymaga prowadzenia życia sakramentalnego (spowiedź, Msza Święta).

I. Elementy medytacji – modlitwy ducha

bezruch (uspokój swoje ciało, spróbuj po prostu trwać przed Bogiem)

milczenie (milczenie to nie tylko brak słów wypowiadanych głośno, ale także uciszenie w sobie gniewu, żalu, frustracji, chęci zemsty, uciszenie swego wnętrza wobec Boga, który jest obecny)

prostota (tradycja monastyczna zaleca powolne powtarzanie jednej formuły modlitewnej: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem! Słowa te, wypowiadane codziennie z wiarą i pobożnością, budują naszą relację z Jezusem, naszym Zbawicielem)

II. Przeszkody w medytacji – modlitwie ducha

– gniew i chowanie urazy (Modlitwa wyrasta z łagodności i wolności od gniewu. Ewagriusz z Pontu, IV w.)

– szukanie zemsty (Cokolwiek uczyniłeś, aby wziąć odwet na bracie, stanie ci się przeszkodą podczas modlitwy. Ewagriusz z Pontu, IV w.)

– trwanie w grzechu (Co cechuje chrześcijanina? Miłować bliźniego i odrzucać grzech. Bazyli Wielki IV w.)

Podejmując się wejścia na drogę tej modlitwy trzeba wyznaczyć sobie codziennie krótki czas na nią (15, 20 minut) i konsekwentnie być mu wiernym. Postawiwszy siebie w Bożej obecności należy spokojnie rozpocząć powtarzanie formuły: z uwagą i miłością wobec Boga.

W przypadku rozproszeń należy spokojnie znowu postawić się w obecności Boga żywego i na nowo podjąć przerwaną modlitwę.

Centrum modlitewnego wezwania jest imię Jezus.

Pojednaj się sam ze sobą, a pojednają się z tobą niebo i ziemia.

(św. Izaak z Niniwy, VII w.)

 

Koszt udziału:

345 zł w zależności od rodzaju pokoju

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com