Fundacja Chronić Dobro w opactwie Benedyktynów w Tyńcu.

 

Fundacja Chronić Dobro,  kontynuuje zadania Benedyktyńskiego Instytut Kultury,  jej celem jest: ratowanie dziedzictwa kulturowego opactwa Benedyktynów w Tyńcu oraz propagowanie duchowości benedyktyńskiej, a także promowanie kultury, tradycji, historii i edukacji związanej z dziedzictwem opactwa Benedyktynów w Tyńcu

Nazwa fundacji nawiązuje do słów Jana Pawła II, który w liście z okazji 950-lecia opactwa tynieckiego przypomniał o roli św. Benedykta, który „stanął, by chronić dobro”. Taką też rolę odgrywały klasztory benedyktyńskie przez kolejne wieki. Chcemy, żeby słowa nadal były aktualne.

W codziennej działalności powyższe cele przekładają się przede wszystkim na propozycje dla przyjeżdżających do Tyńca gości – niezależnie od tego czy jest to turysta odwiedzający najstarszy klasztor w Polsce, osoba  na  rekreacyjnej wycieczce ścieżką rowerową lub promem czy gość szukający wyciszenia i duchowego wzmocnienia uczestnicząc w rekolekcjach i warsztatach – każdy jest oczekiwany i mile widziany w murach opactwa .

 

W ramach Fundacji Chronić Dobro prowadzona jest działalność:

– muzealna: opieka nad ekspozycją stałą Muzeum Opactwa i organizowanie wystaw czasowych

– edukacyjna: prowadzenie szerokiego spektrum warsztatów dla dzieci i dorosłych. Zajęcia dla dzieci mają przede wszystkim charakter lekcji muzealnych przybliżających historię najstarszego klasztoru w Polsce i znaczenie benedyktynów w kulturze europejskiej. Dla dorosłych prowadzone są rekolekcje i warsztaty mające przede wszystkim charakter duchowy i rozwojowy,  a także związane są z nabywaniem nowych umiejętności.

– kulturalna: kościół opactwa w Tyńcu, jak i sale Wielkiej Ruiny stanowią świetne zaplecze dla organizacji koncertów, spotkań, spektakli.

– projektowa: w celu przybliżenia dziedzictwa benedyktyńskiego przygotowywane są projekty skierowanie dla różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin oraz projektu popularyzujące turystyczne klasztor.

 

Najstarsze dzieje klasztoru można poznać w podziemnym lapidarium utworzonym w autentycznych zabytkowych wnętrzach.

 

 

Zarząd Fundacji tworzą:

Marta Sztwiertnia – prezes fundacji

Michał T. Gronowski OSB – wiceprezes fundacji

Karol Cetwiński – sekretarz fundacji

 

Komisja Rewizyjna:

Krystyna Sieniawska – prawnik

Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk – historyk sztuki

Jacek Elsner – ekonomista

Zespół Fundacji Chronić Dobro

Marta Sztwiertnia
menadżer kultury
tel. +48 12 688 54 54
kultura@benedyktyni.com

Marek Grzybek 
dział edukacji

tel. +48 12 688 54 53;
edukacja@benedyktyni.com

***

Współpracownicy:

Ewa Adamska-Starczyńska, Bartłomiej Figiel, Julia Czaja, Bartosz Furmanek, Patrycja Grempka, Monika Kocot, Kamila Korta, Barbara Mamczur, Julia Operacz, Barbara Spólnik

***

Wolontariusze:

Weronika Kozłowska, Bernadetta Stadnicka

***

 

Działania Fundacji mogą Państwo wesprzeć przekazując darowiznę na konto:

Bank Paribas: 

Konto PLN: 14 1600 1013 1834 1745 0000 0001

Konto w EUR:  PL 84 1600 1013 1834 1745 0000 0002

Tytułem: darowizna na cele statutowe fundacji, bądź też precyzując, które konkretnie działania chcą Państwo wesprzeć.