Nagrody otrzymane za odbudowę południowego skrzydła opactwa, w którym mieści się obecnie Benedyktyński Instytut Kultury „Chronić dobro” oraz za działalność Instytutu: