Zarys tematu:

Problematyka grzechu – grzech pierwszych ludzi (zlekceważenie Bożej miłości), przykłady grzechu w Starym Testamencie, stan człowieka osłabionego przez grzech pierworodny. Zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Nasz udział w tym zwycięstwie. Znaczenie Sakramentów Świętych. Nowe życie chrześcijanina – współpraca z Duchem Świętym – Jego obecność w nas, działanie i owoce w ludzkim życiu i postępowaniu.

Adresaci:

Osoby pragnące odświeżyć, umocnić, pogłębić swoją religijność przeżywaną w Kościele przez udział w życiu tynieckiej wspólnoty.

Termin:

31.07-2.08.2020

Rozpoczęcie: godz. 17.00,

Zakończenie: godz. 13.00

 

Prowadzący:

Tomasz Maria Dąbek OSB

– ur. 1952 w Będzinie, w Tyńcu od 1971 r., śluby uroczyste w 1976 r., świecenia kapłańskie w 1979, doktorat z teologii biblijnej 1982; dyplom kursu wyższego sekcji muzyki kościelnej Instytutu Liturgicznego w 1982, 1982-84 w Rzymie na Ateneo Sant’Anselmo studia w zakresie specjalizacji monastyczna (teologia, duchowość 1982-84) i w Pontificio Istituto Biblico (kursy języków biblijnych 1983/4, przygotowanie materiału do habilitacji); kolokwium habilitacyjne 1987; tytuł profesora 2000; od 2006 r. profesor zwyczajny. W latach 1984-2003 był proboszczem w Tyńcu, a w latach 1985-99 i 2003-2005 pełnił funkcję przeora. Wykłada egzegezę Nowego Testamentu, teologię biblijną oraz w latach 1984-2004 muzykę kościelną. Opublikował ponad ok. 350 opracowań naukowych i popularno-naukowych,  w tym ponad 45 książek. 

 

Koszt udziału:

130 zł + opłata za pobyt

 Zapisz się mailowo lub telefonicznie: 
          rezerwacje@jg.benedyktyni.com
 | tel.: (12) 688 5 450 | Pon.-Pt: 8:00 – 16:00