Prowadzący:

———————————————————————————————————————————————

Alfreda Walkowska 2010 (Kopiowanie)

Alfreda Walkowska

– doktor nauk teologicznych; tytuł naukowy otrzymała na podstawie dysertacji o św. Hildegardzie przedstawionej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu; twórczyni Polskiego Centrum św. Hildegardy z siedzibą w Legnicy; wydawca, tłumaczka i konsultantka książek o Hildegardzie, pierwsza praktykująca terapeutka medycyny Hildegardy w Polsce; inicjatorka i prezes pierwszego polskiego Stowarzyszenia „Centrum św. Hildegardy w Polsce”.

Dr Alfreda Walkowska od 1992 roku popularyzuje w naszym kraju i za granicą wiedzę o św. Hildegardzie z Bingen. Działalność naukową wiąże z prowadzeniem Polskiego Centrum św. Hildegardy, w którym system leczenia Świętej znajduje praktyczne zastosowanie poprzez przywracanie harmonii ciała i ducha przy użyciu w pełni naturalnych, autentycznych metod średniowiecznej wizjonerki.

Książką “Powrót do harmonii”, będącą pierwszą polską prezentacją programu zdrowia według św. Hildegardy, dr Alfreda Walkowska dała początek fali ogromnego zainteresowania Świętą znad Renu w Polsce.

 

———————————————————————————————————————————————

Terminy

  • 13–16.11.2014 (stopień II) – ODWOŁANE
  • 30.04–3.05.2015

Rozpoczęcie: godz. 17.00  Zakończenie: godz. 14.00

Zarys tematu

Odkrywane na nowo dzieło doktora Kościoła — św . Hildegardy z Bingen (1098–1179) pozwala na stworzenie programu nowego stylu życia. Tęsknota za harmonią w życiu nie zawsze znajduje właściwe wzorce do naśladowania. Program zdrowia według św. Hildegardy w sposób optymalny pokazuje, że jest możliwy powrót do harmonijnego, zdrowego stylu życia, opartego na chrześcijańskiej duchowości.

Warsztaty pokazują konkretne drogowskazy wskazujące drogę do zdrowia — w szerokim pojęciu tego słowa.

Adresaci:

Osoby zainteresowane programem zdrowego, harmonijnego stylu życia opracowanym na podstawie wskazówek pozostawionych przez św. Hildegardę z Bingen.

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

  • życia człowieka w obszarach, w których funkcjonuje, ze szczególnym zwróceniem uwagi na płaszczyznę teologiczną;
  • postaci i dzieła św. Hildegardy;
  • programu zdrowia we wszelkich aspektach rzeczywistości;
  • rozwiązywania–omawiania konkretnych problemów zdrowotnych poprzez sięganie do dzieła Hildegardowego.

Tematyka zajęć obejmuje: medycynę św. Hildegardy, złote reguły życia wg św. Hildegardy, niezbędne elementy diety, środki lecznicze, posty, zabiegi, terapie naturalne. W posiłkach w czasie trwania warsztatów proponujemy produkty z Hildegardowego pomysłu na zdrowie.

Warsztaty zostały podzielone na dwa stopnie ze względu na znajomość tematu:

  • 1. stopień — dla początkujących;
  • 2. stopień — dla zaawansowanych „hildegardowców”, a także lekarzy i terapeutów.

 

Koszt udziału

300,00 zł + opłata za pobyt

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

9:00 – 17:00