Fundacja Chronić Dobro ogłasza nabór na stanowisko Menadżera Kultury

  1. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań

Menadżer Kultury zarządza pracami Fundacji Chronić Dobro przy opactwie Benedyktynów w Tyńcu, odpowiedzialnej za kulturalną i edukacyjną działalność klasztoru.

Do obowiązków menadżera należy przede wszystkim:

– organizacyjne i merytoryczne prowadzenie Muzeum Opactwa (administracja, ustalanie zasad obsługi ruchu turystycznego, koncepcja i realizacja wystaw, opieka nad zbiorami)

– prowadzenie fundacji (obsługa finansowa, realizacja obowiązków sprawozdawczych NGO)

– zarządzanie zespołem pracowników i współpracowników

– nadzór i wsparcie działań edukacyjnych prowadzonych w ramach muzeum

– realizacja projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego, kultury i sztuki związanych z opactwem tynieckim i kulturą monastyczną

– prowadzenie Instytutu Sztuki Sakralnej, powołanego do promocji wartościowej sztuki współczesnej

– realizacja wydarzeń kulturalnych w opactwie w ramach współpracy zewnętrznej (Cracovia Sacra, Europejskie Dni Dziedzictwa) jak i inicjatyw własnych fundacji

– promocja działalności fundacji, jak i całego opactwa

Wymiar pracy: pełny etat

Wynagrodzenie: 4600 – 5000 brutto

  1. Wymagania obowiązkowe

– wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym lub artystycznym

– biegła znajomości języków polskiego i angielskiego

– doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych i/lub społecznych;

– umiejętność pracy z ludźmi, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista

– pomysłowość, samodzielność oraz odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków;
– dyspozycyjności (pełny etat).

– znajomość obsługi komputera w tym pakietu Ms Office (szczególnie Excel i Word)

pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

– niekaralność.

  1. Mile widziane

– doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej

– doświadczenie w pisaniu, realizacji i rozliczaniu wniosków grantowych

– wiedza w zakresie kultury monastycznej

– znajomość charaktery pracy muzealnej (w zakresie wystaw, jak i edukacji muzealnej)

– znajomość drugiego języka obcego

  1. Oferujemy

– stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

– pracę w dobrej atmosferze

– możliwość szkoleń i rozwoju

– dużą samodzielność

Rekrutacja: zgłoszenie w postaci CV i listu motywacyjnego prosimy przesyłać na adres: kulturabenedyktyni@gmail.com