Zarys tematu

Reguła została napisana przez Św. Benedykta z Nursji po to aby pomóc nowopowstającym wspólnotom w zachowaniu przez nie  zdrowych zasad dotyczących życia duchowego, braterskich relacji opartych na chrześcijańskiej  miłości oraz dobrej organizacji życia wspólnoty. Kluczową osobą , która ma dbać o zachowanie tych zasad i leżących u ich podstaw wartości jest osoba opata, który ma być nie tylko ojcem duchowym, ale także wiarygodnym i skutecznym przywódcą oraz zarządcą.

Jeśli zgodzimy się z tym, że każda organizacja, która ma być zdolna do przetrwania i rozwoju powinna być wspólnotą celów i wartości, spojrzenie na rolę opata, opisaną w Regule oraz na zasady funkcjonowania benedyktyńskiej organizacji może wnieść istotną wartość dodaną do myślenia o tym jak powinny funkcjonować współczesne organizacje (także biznesowe) oraz jak powinna przejawiać się w nich rola charyzmatycznego lidera.  

Adresaci

Liderzy biznesowi, liderzy organizacji społecznych, liderzy duchowi

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

R_Kolodziej (Kopiowanie)

dr Ryszard Kołodziej

– konsultant z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, przez kilkanaście lat także wykładowca zarządzanie na prywatnych uczelniach biznesowych.  Posiada doktorat z fizyki, tytuł MBA, a także międzynarodowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami. Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach branży informatycznej, medycznej i konsultingowej. Od 1999 r. prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla firm i organizacji non-profit. Współzałożyciel i w latach 1996–2000 członek zarządu oraz prezes Stowarzyszenia LIST. Od wielu lat kieruje Oddziałem Krakowskim międzynarodowego Stowarzyszenia Project Management Institute. Prowadzi od prawie dekady warsztaty poświęcone tematyce zarządzania i przywództwa w oparciu o Regułę Św. Benedykta oraz jest autorem publikacji na ten temat. Oblat tyniecki.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

 

Koszt udziału:

300 zł +VAT (369 zł brutto)

Opłata obejmuje udział w warsztatach w dniu 28.07.2018, materiały oraz przerwy kawowe i obiad.

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ OPINIE O TYCH WARSZTATACH NA NASZYM BLOGU