Wszystkim naszym odwiedzającym i sympatykom,

a także po prostu wszystkim ludziom,

życzymy w tych dniach wielkanocnego świętowania radości

pochodzącej od spotkania Boga, Wcielonego Słowa,

który wbrew naszym smutkom i słabościom ukazał,

że to On ma ostatnie słowo.