Zarys tematu:

Drabina do raju to tytuł jednego z klasycznych dzieł duchowości pióra św. Jana Klimaka. Doświadczony mnich dzieli się w nim swoimi doświadczeniami i przemyśleniami o problemach życia duchowego. W ciągu kolejnych czterech spotkań w Tyńcu chcemy wspólnie wejść na ścieżki Ojców Pustyni, aby ostatecznie odnaleźć swoją własną drabinę do raju. Integralnym elementem każdego z czterech spotkań będzie nauka i praktyka największego skarbu Ojców: modlitwy Jezusowej.

  1. „Osiem złych myśli” – wraz z Ewagriuszem z Pontu przyjrzymy się ośmiu fałszywym sposobom oglądania świata, które prowadzić mogą do rozminięcia się z Bogiem i bliźnimi.
  2. „Na szczeblach modlitwy” – Ojcowie z wielkim naciskiem podkreślali, że modlitwa jest sprawą fundamentalną dla każdego człowieka. Czy jest to możliwe także dzisiaj? To spotkanie nie dla duchowych orłów, ale dla tych wszystkich, którzy chcą znowu zacząć się modlić.
  3. „Święci na nasze czasy” – Ojcowie Pustyni, pierwsi mnisi, w opowiadających o nich apoftegmatach jawią się zadziwiająco świeżo, naturalnie, to ludzie z krwi i kości, prawdziwi święci na nasze czasy, pełni miłosierdzia i współczucia. Warto zaprzyjaźnić się z nimi.
  4. „Sztuka samotności” – skarb milczenia. Trudno nam wytrwać dzisiaj w samotności, nie potrafimy docenić milczenia. I choć podświadomie za nimi tęsknimy, to jednak nie radzimy sobie, gdy mamy okazję z nich skorzystać. Jeśli warto uczyć się od kogoś, to od mistrzów. Ojcowie Pustyni znakomicie wprowadzą nas w sztukę samotności i pomogą nam docenić skarb milczenia.

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą poznać duchowość Ojców Pustyni i zmierzyć się na serio z tematami wiodącymi każdego ze spotkań.

 

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————

szymon_maly_grayo. Szymon Hiżycki OSB
– doktor teologii. Studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła. Pełnił funkcję opiekuna ministrantów oraz duszpasterza akademickiego. Był pracownikiem Wydawnictwa Tyniec i bibliotekarzem opactwa. W latach 2013-2015 pełnił funkcję mistrza nowicjatu i rektora studiów. Od stycznia 2015 pełni urząd opata.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 15–18.10.2015
  • 21–24.01.2016
  • 7–10.04.2016
  • 23–26.06.2016

Rozpoczęcie: godz. 17.00  Zakończenie: godz. 14.00

 

Koszt udziału:

od 325 zł w zależności od rodzaju pokoju

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00