Zarys tematu:

Duch Święty pozostaje najmniej znaną Osobą Trójcy Świętej. Pomimo rozwoju ruchów charyzmatycznych jest duża potrzeba refleksji nad Jego istotą, darami i działaniami. Rekolekcje O Duchu Świętym są okazją nie tylko do zdobycia pewnej wiedzy teologicznej o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej, ale przede wszystkim do odnowienia z Nim relacji.

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą pogłębić wiedzę o Duchu Świętym i odnowić z Nim relację

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————

o. Brunon Koniecko OSB − benedyktyn tyniecki. Do opactwa wstąpił w 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 r. Jest absolwentem administracji oraz teologii. W opactwie tynieckim jest podprzeorem, sekretarzem kapituły, wychowawcą.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 27–29.03.2020 O Duchu Świętym św. Bazylego Wielkiego

Rozpoczęcie: piątek godz. 17.00 Zakończenie: niedziela godz. 13.00

Koszt udziału:

od 260 zł w zależności od rodzaju pokoju

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00