Przez wiele lat klasztor nasz wydawał nam się miejscem raczej nieodpowiednim dla grupowych rekolekcji młodzieżowych. Jednakże po niedawno zdobytych doświadczeniach z przeprowadzenia takich dni skupienia w naszym opactwie pragniemy i w tym roku spróbować tej formy. Ponieważ zaś dla wielu dotychczasowych uczestników pierwszy kontakt z życiem Regułą był szokiem, chcemy jasno powiedzieć ewentualnym chętnym, w co się tu u nas wpakują.

By te rekolekcje były owocne, trzeba poddać się benedyktyńskiej Regule; nasi rekolektanci muszą się w pewnym stopniu włączyć w ten krwiobieg życia, którym żyje cała nasza mnisza wspólnota i przyjąć następujące zasady:

  1. Możliwie pełny udział w liturgii rozłożonej rytmicznie od świtu do zachodu słońca (zajęcia przewidują wprowadzenie w liturgię od strony duchowej i technicznej (nauka śpiewu gregoriańskiego).
  2. Zaakceptować stosunkowo dużą przestrzeń ciszy sprzyjającej osobistemu skupieniu, medytacji i modlitwie. W naszym domu rekolekcyjnym obowiązuje cisza na korytarzach, a goście mają najczęściej do dyspozycji pokoiki 1–2 osobowe. W ramach zajęć będzie czas na wspólne spotkania i indywidualne rozmowy, ale w określonych porach lub miejscach. Ograniczamy spotykanie się w samych pokojach mieszkalnych.

Tematy konferencji i ćwiczeń duchowych ułożone są pod kątem tej ogromnej walki duchowej, jaką – często może nieświadomie – toczą dziś młodzi ludzie we współczesnym świecie. Poprzednie pokolenia, zmagające się z totalitaryzmem, nie znają niszczącego wpływu cywilizacji konsumpcji: totalitaryzm zabierał wszystko, mobilizując do walki w imię złudnego sensu; konsumeryzm daje wszystko, lecz odbiera wszelki sens.

Nie wystarczy więc mówić o Bogu i miłości, trzeba wiedzieć wyraźnie w co się wierzy lub pragnie wierzyć i jak; szukać dobrego rozeznania i Bożego promienia światła w złożonym świecie swoich przeżyć, doświadczeń, motywacji. Św. Benedykt jest wymagający, ale wie, dokąd prowadzi, łącząc w miarę potrzeb surowość z miłosierdziem.

Adresaci:

Studenci

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie mistrz nowicjatu.

——————————————————————————————————————————————

Termin:

29.08 – 1.09.2016

Rozpoczęcie:  godz. 17.00  Zakończenie: godz. 14.00

 

Koszt udziału:

300 zł (obejmuje rekolekcje, nocleg i wyżywienie)

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00