Zarys tematu:

Rekolekcje prowadzone będą pod kątem następujących zagadnień:

  1. Sakramentologia: osobiste odkrywanie (nieustannie pogłębiane) daru łaski związanej z poszczególnymi sakramentami (również w ich wzajemnym powiązaniu), ze szczególnym uwzględnieniem sakramentu kapłaństwa.
  2. Sakramenty w kontekście mentalnościowych przemian oraz psychicznych i duchowych potrzeb współczesnego człowieka (tu m.in. analiza wpływu cywilizacji konsumpcyjnej i refleksje nad sposobem jego przezwyciężenia).
  3. Niektóre zagadnienia kierownictwa duchowego w kontekście wyżej podanym.

Adresaci:

Kapłani diecezjalni i zakonni

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie mistrz nowicjatu.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 18 – 21.07.2016
  • 7 – 10.11.2016

Rozpoczęcie: 17.00   Zakończenie 14.00.

 

Koszt udziału:

od 325 zł w zależności od rodzaju pokoju

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00