Zarys tematu:

Autor „Vade-mecum” przekonany był, że jego poezja ma pewien ważny wymiar „naprowadzający” człowieka na pewne ścieżki, którymi warto wspólnie podążać. Nie chodzi więc tylko o to, by jedynie snuć refleksje na temat jego utworów, ale by jakoś pod ich wpływem, mając na uwadze poruszane przez nie ważkie zagadnienia, kształtować również własne życie. Jak, na ile jesteśmy w stanie to uczynić? I co owo wezwanie „pójdź ze mną” znaczyłoby dziś dla nas, ludzi współczesnych? Poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie poświęconych jest tych kilka dni skupienia, dyskusji i modlitwy.

 

Adresaci:

Dla wszystkich których interesuje postać i poezja Norwida.

 

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie mistrz nowicjatu.

——————————————————————————————————————————————

 

Termin:

  • 16 – 18.09.2016
  • 10 – 12.02.2017

Rozpoczęcie:  godz. 17.00  Zakończenie: godz. 14.00

 

Koszt udziału:

od 260 zł w zależności od rodzaju pokoju

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00