Zarys tematu:

W bieżącym sezonie 2017/18 przedmiotem analizy będzie poemat „Niewola”. Przed rekolekcjami warto wstępnie zapoznać się z tym utworem. Program zajęć obejmuje również wspólną dyskusję nad niektórymi zagadnieniami. Poeta pisał ten utwór w innej rzeczywistości historycznej niż nasza (tuż po Wiośnie Ludów), jednak przeprowadzone w nim niezwykle głębokie studium osoby człowieka stanęło z czasem u podstaw współczesnej antropologii i myśli społecznej, zwłaszcza w ujęciu Jana Pawła II. Analogie ujęć rzeczywistości człowieka u obu tych autorów są często wręcz zdumiewające. Zagadnieniom tym poświęcimy czas wspólnej refleksji i modlitwy.

Adresaci:

Rekolekcje adresowane są do wszystkich zainteresowanych polską kulturą literacką, w szczególności twórczością Norwida. Uczestnikami mogą być jednak również osoby zainteresowane w szerszym sensie myślą społeczną i współczesną antropologią filozoficzną.

Zachęcamy, by przywieźć ze sobą tekst utworu. Jeśli dla kogoś nie będzie to możliwe, tekst będzie dostępny na miejscu.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie mistrz nowicjatu.

——————————————————————————————————————————————

Termin:

  • 22 – 24.09.2017
  • 9 – 11.02.2018

Rozpoczęcie:  godz. 17.00  Zakończenie: godz. 13.30

 

Koszt udziału:

od 260 zł w zależności od rodzaju pokoju

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00