Zarys tematu:

Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10,17) – pisze św. Paweł. Wydaje się, że w tej sentencji św. Paweł doskonale wyraża istotę praktyki lectio divina. Poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże mamy szansę spotkać się z Chrystusem. Święty Hieronim napisał nawet: „Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Dlatego lectio divina jest podstawową praktyką duchową chrześcijanina. Ono usposabia nas do zrozumienia naszego zakorzenienia w Chrystusie, a przez to rodzi nas do nowego życia w Nim. W rekolekcjach lectio divina staramy odczytać Boże Słowo skierowane do nas osobiście.

W czasie trwania rekolekcji prosimy o zachowanie milczenia i skupienia. W wolnych chwilach będzie okazja do osobistej modlitwy, spaceru lub pracy. Można się także umówić na spowiedź albo rozmowę duchową z prowadzącym lub innym mnichem. Umawiać się można za pośrednictwem prefekta gości.

Adresaci:

Wszyscy zainteresowani wzbogaceniem wiary poprzez lekturę Pisma Świętego.

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————

br. Maciej Pawlik OSB – urodził się w 1989 r. w Nowym Sączu. Do opactwa wstąpił w 2010 r., a dwa lata później złożył profesję monastyczną. Studiuje teologię (specjalność: nauki biblijne) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W klasztorze pracuje m.in. jako sekretarz opata, tłumacz, przewodnik wycieczek. Zainteresowania: Biblia, judaizm, tradycja prawosławia i innych Kościołów wschodnich, dialog międzyreligijny oraz ekumenizm.

——————————————————————————————————————————————

Terminy:

  • 21–23.06.2019

Rozpoczęcie: Nieszpory o godz. 17.00  Zakończenie: niedzielny obiad o 13.00

Koszt udziału:

od 325 zł w zależności od rodzaju pokoju

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00