Zarys tematu:

„Duch, który umacnia miłość” to temat dwuletniego programu duszpasterskiego na lata 2017-2019. Duch Święty pozostaje najmniej znaną Osobą Trójcy Świętej. Pomimo rozwoju ruchów charyzmatycznych jest duża potrzeba refleksji nad Jego istotą, darami i działaniami. Rekolekcje O Duchu Świętym są okazją nie tylko do zdobycia pewnej wiedzy teologicznej o Trzeciej Osobie Trójcy Świętej, ale przede wszystkim do odnowienia z Nim relacji.

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą pogłębić wiedzę o Duchu Świętym i odnowić z Nim relację.

Prowadzący:

 

——————————————————————————————————————————

br. Brunon Koniecko OSB − do opactwa wstąpił w 2010 roku. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. pełni funkcję sekretarza kapituły klasztoru tynieckiego. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz teologii Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.

——————————————————————————————————————————————

 

Termin:

10-12.06.2019 – ODWOŁANE

Rozpoczęcie: poniedziałek godz. 9.00, zakończenie: środa godz. 13.30

Koszt udziału:

od 195 zł w zależności od rodzaju pokoju

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00