Zarys tematu:

13.10.2018 – Główne wątki jubileuszowej pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemi Świętej wobec konfliktów w świecie współczesnym. Współczesna tragiczna sytuacja na Bliskim Wschodzie napawa niepokojem i budzi oburzenie. Spróbujmy podążyć refleksją za wskazówkami najlepszych przewodników: Jana Pawła II (i kolejnych papieży) wobec tych niełatwych pytań.

12.01.2019 – Benedyktyńskie doświadczenia w dialogu z wschodnim chrześcijaństwem. Podczas tego dnia skupienia pragniemy nie tyle snuć teoretyczne refleksje, ile podzielić się pewnymi doświadczeniami i płynącymi z nich inspiracjami. Czy w murach podziałów, narosłych przez całe wieki, istnieją jakieś szczeliny, przez które widać dziś choć trochę nowego światła?

16.03.2019 – „Bądź spokojny – Ojczyzna to więcej niż myślisz”. W kontekście 100. rocznicy niepodległości rozważymy kilka wątków poematu Karola Wojtyły Myśląc Ojczyzna, próbując zarazem przyjrzeć się choć trochę bliżej pewnym istotnym przemianom mentalnym, jakie następowały w kolejnych pokoleniach na przestrzeni ostatniego stulecia i wyciągnąć wnioski na czas obecny.

Adresaci:

Dla każdego kto chce pogłębić relację z Bogiem

 

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie mistrz nowicjatu.

——————————————————————————————————————————————

Termin:

  • 13.10.2018
  • 12.01.2019
  • 16.03.2019

Rozpoczęcie:  godz. 09.00  Zakończenie: godz. 17.30

Koszt udziału

dobrowolna ofiara

Możliwość wykupienia obiadu w cenie 28 zł.

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00