Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o. Tomasz Dąbek [800x600]O. Tomasz Maria Dąbek OSB

– urodził się w Będzinie w 1952 r., dr hab. teologii, profesor zwyczajny UPJPii, kierownik Katedry Teologii Biblijnej. Wykłada egzegezę Nowego Testamentu, teologię biblijną, prowadził także zajęcia z muzyki kościelnej. W latach 1984–2003 pełnił funkcję proboszcza w Tyńcu. Opublikował ponad 200 opracowań naukowych i popularnonaukowych oraz 31 książek.

——————————————————————————————————————————————

Terminy

  • 4-6.10.2013
  • 14-16.02.2014

Rozpoczęcie: godz. 17.00  Zakończenie: godz. 14.00

 

Zarys tematu:

1. Odnowienie wiary ze św. Pawłem

2. Odnowienie wiary ze św. Piotrem

Pogłębienie wiary, by była bardziej świadoma i wyrażała się konkretnie w życiu.

Przedstawienie w sposób prosty nauki Pisma Świętego, tradycji i praktyki duszpasterskiej Kościoła, pomoc w kształtowaniu normalnej duchowości opartej na dostępnych dla wszystkich środkach: Piśmie Świętym, liturgii, sakramentach świętych, rozważaniu prawd wiary zebranych w katechizmie, objaśnianych w wielu różnych książkach na różnym poziomie.

Osobiste problemy można przedstawiać w pytaniach wobec wszystkich albo w indywidualnych rozmowach.

Adresaci:

Osoby przeżywające trudności w wierze (lecz także i ci, którzy nie przeżywają wielkich problemów duchowych), pragnące  odświeżyć, umocnić, pogłębić swoją religijność.

Jeśli ktoś oczekuje porywających przeżyć, charyzmatycznych świadectw, pięknych sformułowań, subtelnych spekulacji wielu Ojców Kościoła i niektórych współczesnych pisarzy, może być zawiedziony. Wartość pięknych sformułowań pokazuje się w czynach tych, którzy je wypowiadają.

 

Koszt udziału:

od 260 zł + opłata za pobyt

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@jg.benedyktyni.com