Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na przedświąteczne Rodzinne podróże w czasie do opactwa tynieckiego!

Temat zbliżających się zajęć to:

 

„Od deski do deski”, czyli jak powstaje książka.

 

W dawnych czasach najwięcej książek znajdowało się w klasztorach. Mnisi benedyktyńscy przepisywali, ozdabiali, a często także oprawiali książki, które trzymali w swoich dużych bibliotekach.

W ramach najbliższych zajęć poznamy historię książki i proces jej przygotowania od tekstu i ilustracji po skład i druk. Dzieci wraz z rodzicami wcielą się w rolę skrybów, redaktorów, drukarzy i składaczy.

 

Kaligrafujemy, projektujemy, ilustrujemy i składamy własną książkę-notatnik!

 

Zapraszamy!

Niedziela 11. XII 2016r.,  godz. 15.00

Czas trwania: 1, 5 godz.

Koszt: 25 zł od rodziny

Zgłoszenia proszę słać na adres : edukacja@benedyktyni.com

W zgłoszeniu proszę podać ilość oraz wiek biorących w wydarzeniu dzieci, a także numer kontaktowy.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zgłoszenia prosimy przysyłać najpóźniej do dnia 8 grudnia (czwartek), do godz. 16.00