Sesja: TEOLOGIA W KWIATACH. Od Adwentu do Chrystusa, Króla Wszechświata

(piątek – niedziela)

Część A – październik albo listopad: Od Adwentu do Wielkiego Postu
Część B – styczeń albo luty: Od Wielkiego Postu do końca czerwca
Część C – lipiec: Od lipca do Chrystusa, Króla Wszechświata

Wszystkie powyższe odwołania otwierają nową stronę, z plikiem w formacie PDF 

Adresaci:
Sesja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych zbawczym dialogiem, który Bóg prowadzi z człowiekiem w liturgii Kościoła (osoby świeckie, osoby konsekrowane, duszpasterze, katecheci, prowadzący grupy modlitewne, odpowiedzialni za dekoracje w kościołach i kaplicach).

Temat:
Przewodnikiem po tajemnicach wiary wpisanych w rok liturgiczny będą kompozycje układane do liturgii w kościele tynieckim. Prezentujemy odczytywanie orędzia liturgicznego, wpisanego w kompozycje i otwieramy pole wymiany doświadczeń, związanych z odbiorem takiej formy zastosowania kwiatów w liturgii.

Udział w sesji może wzmocnić motywację do podjęcia nauki tynieckiej ikebany w ramach osobnego programu (warsztaty).

Koszt: 180 zł

osoby przyjeżdżające z dalszych odległości mogą korzystać z noclegów i posiłków w Domu gości (stawka dla grup rekolekcyjnych/warsztatowych), w miarę wolnych miejsc. Rezerwacja najpóźniej do 3 tygodni przed terminem rozpoczęcia najbliższej części sesji.

 

Terminy planowanych części sesji:

7-9.11.14 –  sesja: Teologia w kwiatach A Od Adwentu do Wielkiego Postu

9-11.01.15 – sesja: Teologia w kwiatach B Od Wielkiego Postu do końca czerwca

następny program:
lipiec – sesja: Teologia w kwiatach C Od lipca do Chrystusa Króla Wszechświata