Serdecznie zapraszamy do opactwa tynieckiego wszystkie osoby z różnymi dysfunkcjami. Staramy się, żeby pomimo barier architektonicznych wynikających z prawie tysiącletniej historii klasztoru, miejsce było jak najbardziej otwarte dla każdego. 

Osoby z niepełnosprawnościami mogą parkować na czas wizyty na dziedzińcu klasztornym. Przed wjazdem na dziedziniec przy szlabanie jest dzwonek, prosimy o kontakt z recepcją.

 

Goście z niepełnosprawnością ruchową

1. Muzeum i Dom Gości wyposażone są w windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

2. Obiekty na terenie klasztoru nie zawierają barier architektonicznych, wyjątkiem jest kilka schodów przy wejściu do kościoła.

3. Dla grup osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne są też warsztaty dla dzieci i młodzieży.

 

Goście niewidomi i słabowidzący

1. Tyflograficzny plan wzgórza klasztornego znajduje się w pierwszej bramie opactwa (po lewej stronie)

2. Dotykowa makieta klasztoru umieszczona jest w muzeum, obok recepcji.

3. Zapraszamy na specjalne warsztaty, dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących:

https://kultura.benedyktyni.com/edukacja/warsztaty-dla-osob-niewidomych/

4. Na naszej stronie internetowej dostępne jest słuchowisko – spacer po wzgórzu tyniecki:

https://kultura.benedyktyni.com/edukacja/warsztaty-dla-osob-niewidomych/

 

Goście z niepełnosprawnością słuchową

1. Na terenie muzeum umieszczone są  opisy eksponatów w języku polskim.

2. Ekrany dotykowe, znajdujące się przy recepcji umożliwiają odczytanie informacji  o historii benedyktynów i opactwa tynieckiego.