Serdecznie zapraszamy do opactwa tynieckiego wszystkie osoby z różnymi dysfunkcjami. Staramy się, żeby pomimo barier architektonicznych wynikających z prawie tysiącletniej historii klasztoru, miejsce było jak najbardziej otwarte dla każdego. 

Osoby z niepełnosprawnościami mogą parkować na czas wizyty na dziedzińcu klasztornym. Przed wjazdem na dziedziniec przy szlabanie jest dzwonek, prosimy o kontakt z recepcją.

Goście z niepełnosprawnością ruchową

Muzeum i Dom Gości wyposażone są w windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Goście niewidomi i słabowidzący

Dotykowa makieta klasztoru umieszczona jest w muzeum, obok recepcji.