Prowadzący:

———————————————————————————————————————————————

O.Hieronim_Kreis [800x600]O. Hieronim St. Kreis OSB – urodził się w Krośnie. Profes tyniecki od roku 1983. Studiował teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; święcenia kapłańskie przyjął w roku 1989. Od roku 1990 pracuje nad zastosowaniem ikebany w liturgii. W latach 1990–2005 realizował dekoracje kwiatowe w kościele. Opublikował następujące pozycje: podręcznik ikebany liturgicznej. Kwiaty w kościele. Tajemnice układania (tomy 1– 3b), Święta Rodzina z Nazaretu. Medytacje biblijne, Nowe życie. Rekolekcje weekendowe z ikebaną, cz.1 oraz tomiki wierszy: Strumień żółtego piasku, Jak leci, Co się stało, Przed Ikoną, Kołonotatnik.

———————————————————————————————————————————————

 

Od prowadzącego:

Podtytuł Od Adwentu do Chrystusa, Króla Wszechświata unika nazwy technicznej, ale określa pole refleksji i ukierunkowanie roku liturgicznego (Roku Łaski) – od wielowiekowego oczekiwania ludzkości na przyjście obiecanego Mesjasza, przez jego realizację we Wcieleniu Syna Bożego i Jego zbawczej misji, aż po wypełnienie dziejów, gdy Jezus Chrystus ponownie przyjdzie, tym razem w chwale, aby objąć w posiadanie swoje Królestwo.

Przewodnikiem po tajemnicach wiary wpisanych w rok liturgiczny będą kwiaty układane do liturgii w kościele tynieckim (większość zdjęć dotyczy lat dziewięćdziesiątych). Zamiast tradycyjnych konferencji proponuję refleksję opartą na odczytywaniu orędzia liturgicznego, wpisanego w kompozycje. Proponuje doświadczenie, jak wiele z orędzia liturgicznego da się przekazać bez słów, choć w ścisłym związku z Liturgią Słowa oraz jak głęboko Słowo zapada w pamięć i serce, gdy jest związane z obrazem pięknym, choć kruchym i ulotnym, ale zawsze odprowadzającym na osobiste spotkanie z Bogiem – Dawcą i Miłośnikiem Życia.

Rekolekcje nie mają celu szkoleniowego lecz duchowy. Można oczywiście znaleźć w nich alternatywne do powszechnego podejście do dekoracji kościoła, jest to jednak w tych spotkaniach plan dalszy. O ile zostanie podporządkowany podstawowemu celowi, refleksji i osobistej modlitwie, jest możliwy do pogodzenia i akceptacji.

Informuję przy okazji, że od października do maja (zwykle w czwartą sobotę miesiąca) odbywają się w Tyńcu otwarte pokazy układania ikebany liturgicznej, podczas których budowane są i wyjaśniane krok po kroku style podstawowe i ich warianty. Są one głównymi formami przenoszącymi orędzie czytań i modlitw liturgicznych w kompozycje kwiatowe (zob. www.instytut.benedyktyni.com).

o. Hieronim Kreis OSB

 

Opłata za pobyt i program rekolekcyjny

od 400 do 605 zł (z VAT) w zależności od standardu noclegu

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com

 

Program

  • Wszystkie spotkania wspólne odbywają się w sali na poddaszu Opatówki (Opatówka – sala).
  • Medytacje osobiste, lektura Pisma Świętego (Opatówka – kaplica albo własny pokój).
  • Milczenie obowiązuje podczas wszystkich posiłków. Na korytarzach obowiązuje cisza.