Zarys tematu:

„Małżeństwo jako sakrament”.
 
Sakrament małżeństwa jako taki zdecydowanie domaga się lepszej znajomości. Decyzja o ślubowaniu sobie miłości i wierności na całe życie kojarzy się często i zbyt mocno z jakimś ograniczeniem, a nie z mocą i pełnią relacji. Można odnieść wrażenie, że na sakrament małżeństwa patrzy się czasem jak na zamek o wysokich murach, otoczony fosą, przez którą przerzucono most zwodzony. Myślimy tylko o tym, że gdy przejdziemy przez most, podniosą go za nami, brona z góry zapadnie – i już odwrotu nie będzie. A przecież nie jesteśmy pewni, co w tym zamku znajdziemy… może smoka? Jan Paweł II ukazuje sakrament małżeństwa jako gwarancję osiągnięcia celu i siłę do pokonania wszystkich smoków, jakie mogłyby stanąć małżonkom na drodze. Warto podążyć za jego refleksjami na ten temat, choć po części (bo analizy są wielowątkowe i wnikliwe). 

 

Adresaci:

Dla każdego kto chce pogłębić relację z Bogiem

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie mistrz nowicjatu.

——————————————————————————————————————————————

Termin:

  • 27.06.2019

Rozpoczęcie:  godz. 09.00  Zakończenie: godz. 17.30

Koszt udziału

dobrowolna ofiara

Możliwość wykupienia obiadu w cenie 28 zł.

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00