Zarys tematu:

„Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania.  „
 
Saduceuszów, próbujących wykazać fałszywość nauki Jezusa o zmartwychwstaniu ciała za pomocą przykładu o wielu kolejnych mężach jednej kobiety (Mt 22,24-30), spotkała druzgocąca odpowiedź, iż „nie znają ani Pisma, ani mocy Bożej”. Jezus zarazem odsłonił w tej rozmowie jakby rąbek tajemnicy o przyszłym stanie natury ludzkiej, po zmartwychwstaniu, mówiąc, iż „nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie”. Jakie znaczenie ma cała ta scena dla nas dziś? Jak prawda o zmartwychwstaniu ciała i perspektywa udoskonalenia natury ludzkiej otwiera nas na ową moc Bożą, której potrzeba nam w doczesności? Czy wieczność jest dla nas całkowicie zamkniętą tajemnicą? Czyż nie jest tak, że jeśli człowiek ma dążyć do tego najwyższego celu, to musi go już teraz w jakiś istotny sposób widzieć? Spotkanie rozwija temat życiowych motywacji i ich znaczenia dla podejmowanych przez nas decyzji.

 

Adresaci:

Dla każdego kto chce pogłębić relację z Bogiem

 

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o.konrad_malys (Kopiowanie)O. Konrad Małys OSB

 studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwsze śluby złożył w roku 1990, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.; z zamiłowania liturgista. Pracował w wydawnictwie Tyniec, w latach 2000–2006 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. Był także wizytatorem Kongregacji Niepokalanego Poczęcia SS. Benedyktynek Mniszek w Polsce. W latach 2013-2015 Przeor Administrator opactwa. Obecnie mistrz nowicjatu.

——————————————————————————————————————————————

Termin:

  • 04.04.2019

Rozpoczęcie:  godz. 09.00  Zakończenie: godz. 17.30

Koszt udziału

dobrowolna ofiara

Możliwość wykupienia obiadu w cenie 28 zł.

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

informacje:

tel. (12) 688 5 450

Zapisz się:

rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00