Zarys tematu:

W pośpiechu i zatroskaniu można stracić to, co jest najcenniejsze, o czym mówi Pan Jezus: Zadbajcie o Królestwo niebieskie i jego sprawy, a wszystko inne będzie wam dodane ponieważ wie Ojciec niebieski czego wam potrzeba zanim Go poprosicie.

Adresaci:

Dla osób zagubionych wśród ciągłej bieganiny za lepszym życiem, które zdecydują się na to, przystanąć i przyjrzeć się swej drodze; czy idą w dobrą stronę.

Najbliższy temat:

Zwiastuję wam radość wielką.

  • 28.03.2015

Prowadzący:

o. Jan Paweł Konobrodzki OSB

Terminy:

  • 13.09.2014
  • 20.12.2014
  • 28.03.2015
  • 30.05.2015

 

PROGRAM:

9.00 – I konferencja

10.00 – wspólne czytanie Pisma Świętego (ewentualnie spowiedź lub dyskusja)

11.00 – Msza Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu

12.45 – Modlitwa południowa w kościele z mnichami

13.00 – obiad

14.00 – zwiedzanie

15.00 – Godzina czytań z mnichami w kościele

15.45 – II konferencja i zakończenie dnia skupienia

 

Koszt udziału:

dobrowolna ofiara

Możliwość wykupienia obiadu w cenie 25 zł.

 

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

9:00 – 17:00