Zarys tematu:

Istnieją dwa nieuniknione momenty w naszym życiu: narodziny i śmierć. Na moment i przebieg narodzin nie mamy żadnego wpływu. Za nasz stan moralny zejścia z tego świata jesteśmy odpowiedzialni.  Dla człowieka wierzącego śmierć nie jest bezsensownym, nieodwołalnym końcem, lecz początkiem życia wiecznego. Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił  go obrazem  swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez  zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą(Mdr.2, 23–24). Z tego przekleństwa śmierci uwolniło nas dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. Chrystus przez swoją śmierć na Krzyżu i Zmartwychwstanie  przemienił przekleństwo śmierci w błogosławieństwo. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim (1 Tes 4,13–14). Najtrafniej teologię ludzkiej śmierci wyraża liturgia Kościoła dla zmarłych: „Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” (I Prefacja o zmarłych).

Adresaci:

Osoby zainteresowane  teologicznym zagadnieniem śmierci, życia wiecznego, nagrodą  lub karą wieczną, istnieniem czyśćca i piekła.

 

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

o_Marian [800x600]O. Marian Kanior OSB

– profesor nauk teologicznych, historyk Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem życia monastycznego. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1961, profesję monastyczną złożył w roku 1971. Studiował ekonomię w Krakowie oraz teologię w seminarium duchownym we Włocławku i na uniwersytetach w Louvain i Waszyngtonie. W latach 1985–2000 wykładał w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

——————————————————————————————————————————————

 

Terminy:

  • 4-7.11.2013
  • 20-23.03.2014

Rozpoczęcie:  godz. 17.00   Zakończenie:  godz. 14.00

 

 

 

Koszt udziału:

od 325 zł (z VAT) w zależności od rodzaju pokoju

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

 

Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@benedyktyni.com